2023-02-09

Thor Modéen som ung

- Foto Sjöberg bildbyrå

Se här en rank, stark och stilig yngling! Vem kan det vara?

Om det inte framgått av rubriken hade det kanske varit svårt att gissa. Den gängse bilden av Thor Modéen är ju inetsad i folksjälen: En fryntlig, frodig farbror, så som han figurerar i otaliga pilsnerfilmer. (”Se inte så rädd ut! Jag ska inte äta opp er!”)

Men när han var ny i revy-Sverige så gav han ett annat intryck:

Thor Modéen heter revyscenens nya centerforward och poängvinnare. Han är 25 år, rank, stark och stilig, har röst och – under över alla under! – håg och fallenhet för dans. Så har han humor – stillsam, fri från flabbighet – och ger genast intrycket att tänka först och tala sedan. En ung man som vet vad han vill och därför kommer att gå långt. En yngling som giver mest av alla spirande revycharmörer ända sedan Ernst Rolf för 11 år sedan stod på gamla Berns och sjöng.

Hur sällsamt att se en ungdom som kan något i stället för att hoppa omkring och lalla i spritjargongens uttröskade halmtofflor!

- DN 24 januari 1923 – en hundra år gammal text om den färske 25-åringen (han hade fyllt två dagar tidigare)


2 kommentarer:

Anonym sa...

"En ung man som vet vad han vill och därför kommer att gå långt."

Stod den meningen verkligen två gånger i den ursprungliga tryckta texten?

Hexmaster sa...

Nehej, det gjorde den inte. Tack!