2023-02-23

Outtalade faktoider

- Mythbusters (2016) ep 238

Den största delen av Afrika ligger inte på södra halvklotet utan på norra halvklotet

Jorden är inte helt rund, utan tillplattad kring polerna

Guldmedaljerna i OS är inte tillverkade av rent guld

- Wikipedia: Lista över vanliga missuppfattningar

Dessa korrekta uppgifter kanske förvånar. Men hur ofta ser man felen som uttalade missuppfattningar? Är det någon som hävdat, eller sett eller hört någon hävda, saker som ”Afrika ligger till största delen på södra halvklotet”, ”Jorden är en perfekt sfär”, ”Guldmedaljerna i OS är gediget guld”? Det kan förvisso vara saker som folk går runt och tror, men sällan eller aldrig säger högt. Och om påståendet aldrig sägs tappar faktoiden viss kraft, oavsett hur överraskad man kan bli av att höra hur det ligger till. Inte för att jag själv aldrig gått ut med debunking av outtalade faktoider …

Om vi tar dem en och en:

1) Här konsulterade jag min inre bild av Afrika. Den har en ungefärlig ekvator inritad, och jag kunde direkt kunde konstatera att det finns betydligt mer territorium ovanför den än nedanför. Men om man ställde frågan till folk misstänker jag att ganska många skulle säga att största delen av Afrika ligger på södra halvklotet.

2) har jag svårt att se någon göra en grej av. Har någonsin upplysningen om jordens form följts av publikfrågan ”menar du ett perfekt klot”? Hur skulle påståendet ”jorden är ett klot” behöva formuleras för att ”jorden är inte ett perfekt klot” ska bli debunking? — Om vi tar fakta i målet så är jordens så kallade avplattning, skillnaden mellan ”höjd” och ”bredd”, strax under 1/300. På en boll med en meter i diameter skulle det bli tre millimeter. Beroende på kontexten kan det vara tillräckligt mycket att göra väsen om, eller en obetydlighet.

3) är speciell på så sätt att ”felet” varit sant: Fram till OS 1912 utgjordes guldmedaljerna av solitt guld. Sedan dess har de varit guldpläterat silver. Men jag har aldrig haft en uppfattning i frågan, och letar förgäves i huvet efter en antydan till ”så här är det nog”.

Det är möjligt att ett, två eller alla tre är vanliga någonstans där jag inte sett det. I så fall faller resonemanget för just de exemplen. Men fler finns.

Som de mer eller mindre outtalade faktoider jag själv har tagit upp genom åren. Jag har tagit upp åtminstone några fel som jag varit ganska eller mycket säker på att de förekommer, oavsett vad folk sagt eller skrivit om saken. Det tydligaste exemplet jag hittar just nu är kolsyra: Jag har aldrig sett påståendet ”bubblorna i kolsyrad dryck är kolsyra”, utan det är något jag förutsätter att folk tror, att de skulle svarat det om de fått frågan vad de tror att bubblorna är bubblor av. Särskilt som jag själv trott det, utan att ha fått det levererat som ett faktiskt påstående.

Den pålitligaste källan till ”outtalade faktoider” har varit Mythbusters. De har i program efter program tagit upp ”myter” där resultaten av undersökningarna varit mer eller mindre ointuitiva och förvånande, men som haft ringa spridning i uttalad form. Som om en människa i en sån där jättestor ”hamsterboll” kan överleva ett högt fall, om en bil som står och väger vid ett stup kan falla ner om en fågel sätter sig på fel ställe, eller om man kan ta sig i svävare över ett minfält.


Inga kommentarer: