2023-02-14

Bevis att Napoleon aldrig har existerat

Napoleon Bonaparte, om hvilken man skrifvit och talat så mycket, har alls icke existerat. Han är blott en allegorisk personlighet, den personifierade solen; och vårt påstående skall erkännas, då vi bevisa, att allt, hvad man berättat om Napoleon den Store, är lånadt från den store planeten.

- Jean-Baptiste Pérès, Bevis att Napoleon aldrig har existerat (1837)

Texten är inte längre än att man kan läsa den på några minuter, så varsågod: Bevis att Napoleon aldrig har existerat

Bevisföringen känns inte fullständigt övertygande, men inte sämre än mycket annat jag läst. Den skulle säkert kunna övertyga en och annan Q-anhängare än i våra dagar.

Utkommen några århundrade senare, skulle en skrift sådan som denna kunna uppväcka tvifvelsmål om sanningen af Nittonde århundradets historia; i våra dagar är satiren klar för allas ögon.

- Bevis …: En Tysk Öfversättares anmärkning 

Naturligtvis har den ett högre syfte, som den onödigt övertydliga öfversättarens anmärkning nämner. Det var en satir riktad mot Charles François Dupuis. Han hade försökt att visa att alla religioner har ett gemensamt ursprung, och därtill att Jesus aldrig funnits. Det fanns det folk som tyckte var lika absurt som att påstå att Napoleon aldrig funnits.

Boken var för övrigt den första som gavs ut på en viss Albert Bonniers förlag. Det skulle bli fler.

- Annons i GHT 16 september 1837


6 kommentarer:

Anonym sa...

Men hur många har tillskrivit honom övernaturliga förmågor? Jag tror inte det är så vanligt ens bland hans beundrare.

Anonym sa...

Hegel är väl det mest kända exemplet på att man tillskriver Napoléon övernaturliga gåvor, fast han använder mig veterligen inte det uttrycket. Enligt mina filosofiböcker betraktade Hegel Napoléon som ett instrument för eller en inkarnation av världssjälen.

Sensemaker

Anonym sa...

Men hur många tog den idén på allvar? För mig framstår Napoléon som en helt världslig militärdiktator. Exceptionell på vissa sätt, jo. Men ändå utan några övernaturliga eller övermänskliga förmågor. Han var också en mycket framgångsrik fältherre. Så framgångsrik att han trodde att han skulle kunna göra något som lite låter sig göras. Något som i slutändan ledde till hans fall.

Anonym sa...

Ojdå, det ska vara "inte låter sig göras".

Anonym sa...

Jag har förstått det som att hegelianism var den ledande filosofin på 1800-talet räknat i antal doktorer eller så. Ifall man tror på Hegels världsbild tycker jag inte att det här med att göra Napoléon till någon sorts halvgud är den största dumheten man sväljer. Detta beror dock inte på att jag tvivlar på att Napoléon var helt mänsklig, utan på att jag anser att Hegels obskurantism till filosofi är så rikligt utrustad med andra dumheter.

Sensemaker

Anonym sa...

Mycket av 1800- och 1900-talets filosofi kan betraktas som befängd. Idéernas populäritet har nog mer att göra med den aktuella tidsandan än deras grad av vettighet.