2023-02-03

En filosof fyller år

- Standardporträttet på Epikuros är en romersk kopia av ett förlorat grekiskt original. Samt läkemedlet Atarax; vi återkommer till det.

När det gäller antikens berömdheter är vi inte bortskämda med exakta födelsedata. Ofta får man vara nöjd om man har ett sannolikt decennium.

Ett undantag är Epikuros. Vi vet inte bara att han föddes 341 f.Kr.. utan därtill att det var den 10:e i månaden gamelion, enligt en av de många kalendrar de rörde sig med i den trakten vid den tiden. Nu är det visserligen inte glasklart vad det datumet motsvarar i någon annan och bättre känd tideräkning, men det var åtminstone någon gång i början av februari. Vilket är vackert så.

Att vi känner till just Epikuros födelsedag är ingen slump. Han ville själv att den skulle firas. I hans testamente, som finns bevarat, uppmanas hans anhängare, som inte var få, att fira hans minne varje månad och hans födelsedag varje år. Detta bruk iakttogs rätt länge.

Att just Epikuros tas upp på en faktoidblogg är heller ingen slump. Hans lära har sedan länge blivit missförstådd, till den grad att ”epikuré”, när det används alls numera, ofta används fel.

Slår man upp definitionen av ”epikuré” hittar man ”njutningsmänniska”. Det stämmer visserligen med Epikuros lära, men är närmast gjort för att missförstås. Många tänker på ohejdad, hämningslös njutning, hedonism, dekadens, klackarna i taket och orgier 24/7. Det är en bra bit från Epikuros.

Lyckligast är en tillbakadragen och behaglig tillvaro samman med goda vänner. Ett liv i lyx och överflöd och sinnesrus är ingenting att trå efter. Den som lever dygdigt lever lyckligt.

- NE: Epikuros

Ett nyckelbegrepp är sinnesro, ἀταραξία átaraxía: stillhet och ro i kropp och själ, bokstavligt tolkat ”problemfri”. Därför är Atarax ett väl valt namn på ett läkemedel med effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.

Den missförstådda respektive korrekta definitionen på ”epikuré” fanns med bland de första faktoiderna jag tog upp för snart tjugo år sedan. Att komma till rätta med ingrodda myter kräver betydligt mer insatser än så. Det räcker definitivt inte med att lägga in enstaka ord och hoppas att folk förstår vad de läser.

person som lever för att upp­leva förfinade njutningar

- Svensk ordbok: epikuré; min markering


Inga kommentarer: