2018-07-26

Åttasiffriga troll och botar

Det finns flera sätt att känna igen troll och närbesläktade arter:
  • De följer varandra, uppmärksammar och delar varandras inlägg
  • De håller sig till vissa ämnen som man snart lär sig känna igen
  • De ignorerar skillnaden på sant och osant
  • De ignorerar skillnaden på goda argument och värdelösa
  • De bryr sig inte om när de förlorat en diskussion
Och så finns det ett kännetecken på Twitter som är så övertydligt att det blivit parodiskt: Kontot slutar med åtta siffror. Det indikerar att de har skapats av ett program som genererar konton i mängd. Då kan man ana att man kanske inte bara har med troll att göra utan botar: Konton som styrs av program eller där en användare kan posta, dela och gilla genom hundratals konton samtidigt.
Even for a user with over 47,000 followers, to gain so many which were not just new, but newborn, in the same day, is unlikely to be a coincidence. The similarity in these accounts’ appearance, names, creation time and behavior all mark them as a probable botnet.
- Ben Nimmo: #BotSport: A Botnet Is Born, medium.com 10 januari 2018

En punkt där de ansvariga ryckt upp sig är äggen. För inte så länge sedan hade de automatgenererade kontona ofta inga egna profilbilder utan visade default-bilden, som i enlighet med Twitters fågeltema var ett ägg. Sedan dess har Twitter slutat med äggen och botnet-programmen uppdaterats med profilbilder.

Inga kommentarer: