2018-07-22

Eddingtons talmystik

I believe there are 15 747 724 136 275 002 577 605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 296 protons in the universe and the same number of electrons.
- Arthur Eddington föreläser om "The Philosophy of Physical Science", Trinity College, Cambridge (1938)

Eddington är mest känd för att han strax efter första världskriget gjorde observationer som bekräftade Einsteins (allmänna) relativitetsteori. Han var också den förste som föreslog att stjärnorna drivs med kärnkraft.

Andra idéer är lite mer ... Speciella.

Jag har sett påståendet ovan förut och alltid utgått ifrån att det var ett skämt. Hur skulle det kunna vara något annat? Men nu är jag inte lika säker.

Eddington kom fram till det stora och mycket exakta talet på en underlig väg. Han tog den så kallade finstrukturkonstanten, en märklig naturkonstant som dyker upp på lite olika ställen i fysiken. Vad Eddington föreslog var att den även var kopplad till antalet partiklar i universum. Eftersom konstanten α, så vitt han visste, var 1/136 så utgick han ifrån 136. Sedan multiplicerade han det talet med 2256. Varifrån han fick detta tal har jag inte lyckats få reda på. Följande beskrivning är den mest konkreta jag hittat:
Because particles cannot be considered in isolation, Eddington argued, any theory of the electron has to deal with at least two electrons. Applying his new mathematics [vad nu det innebär], each could be described using 16 E-numbers [som väl är en grej inom hans nya matte]. Multiplying 16 by 16 gives a total of 256 different ways in which electrons can combine into a single system. He then showed that, of these 256 ways, only 136 are actually possible; 120 are not.
- Arthur I. Miller, Empire of the Stars (Houghton Mifflin Harcourt, 2005), s 70

Kan det vara så att Eddington var delvis geni, delvis förvirrad drömmare? Sådana har funnits såväl förr som senare. Det skulle förklara den förvirrade tystnad som jag tycker mig skönja kring hans mystiska tal, som när Wikipedia mumlar något om "aesthetic and numerological considerations".

Det är även typiskt för sådana drömmare att de inte låter sig besväras av verkligheten. När finstrukturkonstanten förfinades till 1/137 så justerade Eddington sitt "bevis" till att fungera lika bra för 137 som 136. Däremot ville han inte veta av decimaler; hans finstrukturkonstant skulle vara ett heltal.

Idag anges finstrukturkonstanten till 1/137,035999 ... Antalet väteatomer (och därmed protoner och elektroner) i det observerbara universum estimeras till 1080. Det har ingen som helst koppling till vilken finstrukturkonstant som helst.

Däremot finns det ett annat Eddington-tal. Det lanserades av samme Arthur, har inte ett dugg med fysik att göra, är långt mer konkret och används verkligen av berörda entusiaster.
The Eddington number in the context of cycling is defined as the maximum number E such that the cyclist has cycled E miles on E days. For example, an Eddington number of 70 would imply that the cyclist has cycled at least 70 miles in a day on 70 occasions.
 - Wikipedia: Arthur Eddington#Eddington_number_for_cycling


Inga kommentarer: