2018-07-29

Smart som en neandertalare

Först en riktigt ingrodd faktoid: Att neandertalare skulle ha varit lågintelligenta halvapor.
Neanderthals are known for their large cranial capacity, which at 1,600 cm3 (98 cu in) is larger on average than that of modern humans.
- Wikipedia: Neanderthal#Anatomy

Nu är ju hjärnvolym ett förvisso trubbigt mätvärde. Men redan denna föga kända uppgift rimmar illa med den klassiska vrångbilden, den som avses när "neandertalare" används som förklenande liknelse eller invektiv.

Hur neandertalarna använde sina hjärnor vet vi, naturligtvis, inte så mycket om. Men det går ju att forska på.
The question of why we Homo sapiens are significantly more intelligent than the similarly big-brained Neanderthals—and why we survived and proliferated while they went extinct—has puzzled scientists for some time.
 - Joseph Stromberg: Why You’re Smarter Than a Neanderthal, Smithsonian.com 12 mars 2013

Inga kommentarer: