2018-07-13

Stenbronsåldern

Ibland ersätter ny teknik gammal teknik, till 100 % eller nära nog. Som när elddon ersattes av tändstickor, räknesnurror och räknestickor ersattes av miniräknare och datorer, och fasta telefoner ersattes av mobiler. Andra gånger är övergångarna gradvisa. Plast har ersatt en mängd äldre material, men vi tillverkar fortfarande inte hus av det. Jetplan har ersatt många propellerplan men inte alla, och framtidsvisioner där vi flög ombord på interkontinentala raketer har ännu inte slagit in. Och här ser vi ett lite äldre exempel: Stenkniven från bronsåldern.
Flintan fortsatte att användas även fast det hade blivit bronsålder. Ny forskning visar att dessa så kallade lövknivar var en typ av verktyg som introducerades först under yngre bronsålder, ca 1 100 f Kr. Trots sitt namn, användes den framför allt till att skörda säd och att skära vass till bland annat taktäckning.
- Simrishamns kommun: Flinta användes under hela bronsåldern

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sedan jag blev medveten om över lappningen har jag trott att det berodde på att brons var för dyrt. Någon som kan bekräfta?

Hexmaster sa...

Brons var dyrt, besvärliga att anskaffa, och hade sämre egg än välhuggen flinta.

Nisse sa...

Överlapp? Ja. Stenåldern måste väl sägas leva i all välmåga för vi har aldrig gjort av med så mycket industriell sten som nu men det är som tur är ingen bristvara inom överskådlig tid och inte ens därefter.

Anders G sa...

Järnåldern fullbordades väl här i Sverige runt mitten av artonhundratalet. Spadarna innan dess verkar inte roliga att gräva med, och plogarna blev faktiskt bättre med rejäla vändskivor av järn.