2018-07-04

Sökkritik och källtillit

Alldeles alldeles för mycket i Almedalen egentligen men en snabb en... Björn Appelgren från IIS tog upp några fina punkter ur en kommande rapport om internetanvändning bland barn och unga. Jag har markerat den jag tyckte var allra intressantast.
  1. Att utöver traditionell källkritik även lära ut den källkritik som är specifik för digitala medier.
  2. Sökkritik: Även den som kan googla tänker sällan om någonsin på hur rankandet fungerar, om intressant material hamnar långt ner i listan.
  3. Källtillit: Källkritik bör kompletteras med förståelse för hur medier fungerar, journalistik och publicistik.
  4. Demokrati och yttrandefrihet: Elza argumenterade för att alla ska kunna läsa abstracts. Här håller jag tillsvidare inte riktigt med.
  5. Ämneskunskaper är inget tillval. Ibland underlättar goda ämneskunskaper i sökandet efter information, ibland är det en förutsättning.

1 kommentar:

Kurt sa...

När folk citerar något från nätet är det numera ganska vanligt att man skriver "Google skriver att ...."