2018-07-03

Palme stod inte på ett lastbilsflak i Almedalen 1968


Staffan Dopping levererar en fin spaning om politikerveckans tillkomst:
... Den välkända historien om hur Palme, som då ännu inte hunnit bli partiledare och statsminister, inledde alltihop genom att hålla ett anförande från ett lastbilsflak i den natursköna Almedalen. [...] Men just påståendet om Palme, 1968 och lastbilsflaket är inte sant.
- Staffan Dopping: Dags att sluta sprida osanningen om Palme och lastbilsflaket, 30 juni 2018

På bilden står Olof Palme på ett lastbilsflak som inte alls står i Almedalen. Icke desto mindre har just denna bild använts otaliga gånger för att illustrera en händelse som inte hänt. Åtminstone inte 1968.

Dopping fick svar från många som ifrågasatte det relevanta i att avslöja, eller ens ifrågasätta, en så mikroskopisk myt som Palme och lastbilsflaket. Jämfört med andra myter är den förvisso en petitess.

Å andra sidan kan man fråga sig varför just lastbilsflaket ideligen nämns när det allra första Almedalstalet nämns. Uppenbarligen är det något med det där flaket som tilltalar oss. Den frågan är avgjort intressantare.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Lastbilsflaket" ger en illusion om en spontan opinionsyttring. Det är väl det som är tilltalande.