2015-10-09

Stephen Kings fusksvenska


En författare kan inte publiceras för ofta, ty då tröttnar marknaden — lär det sägas i branschen. Att detta upplevdes som ett påtagligt problem av Stephen King inses av var och en som tagit del av denne herres närmast maniska produktivitet; det torde vara få levande författare vars bibliografi inte bara fått en egen artikel på Wikipedia, utan tre: bibliography, short fiction bibliography samt unpublished and uncollected works. Han skaffade sig därför en pseudonym: Richard Bachman.

En annan anledning var att han var nyfiken på hur hans böcker skulle sälja om de inte hade ett superkänt, inarbetat författarnamn på omslaget. Resultatet av experimentet var lite blandat. King själv tyckte att han blev avslöjad för tidigt för att kunna säga något säkert. En av "Bachmans" böcker, Thinner (1984), sålde 28 000 exemplar under det namnet, vilket jag förmodar är klart OK om inte lysande; med STEPHEN KING på omslaget så sålde den tiodubbelt. Och det är nog talande att den kom ut på svenska som Förbannelse (1986) först efter att "Bachman" avslöjats.

Jag har ännu inte sett något exemplar av Thinner i original, med eller utan King. Det jag är nyfiken på är en sorts språklig konstruktion. Det fötekommer en del romer i boken som talar sitt eget språk, men ...
The language used in the book is actually Swedish. Not only that, it is atrociously bad Swedish. As someone who can remember when the number of TV channels available was tripled by the addition of two Swedish channels, I'm very familiar with Swedish.
It goes without saying that seeing a familiar language being mangled on the page of a book is going to bring you out of it to some extent, but that is actually something I could live with. What I actually find worse is that the "Gypsies" do have their own language, Romani, and it is substituted for a different one here.
- Weirdmage's Reviews: Thinner, 26 juli 2013

Och det fåtal exempel jag hittat har gett mersmak.
... att King inte kunde bemöda sig med tillräckligt mycket research för att ta reda på hur romani skrivs är oförlåtligt. Om det nu inte var meningen att just svenska läsare skulle vrida sig i skrattparoxysmer när man läser meningar som "In Rom we call you skummade igenom, which means 'white man from town'". Ja, ni ser rätt, romani enligt Stephen King är inget mindre än nonsenssvenska (i den svenska översättningen har man dock ersatt detta med vad som sannolikt är romani).
- Rörliga bilder och tryckta ord: Thinner, 30 januari 2011

Jag vet inte hur mycket research och detaljkoll man begär eller förväntar sig av en King, eller ens en Bachman. Om poängen var djupare än ren slöhet så hade det kanske varit intressant att få höra det.

Inga kommentarer: