2015-10-01

Skeptiker och UFO:n

På bokmässan utgjordes en av VoF:s programpunkter av Clas Svahn som berättade om UFO:n (bilden nedan). Han höll dessutom den avrundande föreläsningen på måndagen efter bokmässan (bilden ovan), som tillika var skeptisk fullmånepub, för att inte säga ännu märkvärdigare månförmörkelsepub.

Att en företrädare för UFO-Sverige framträdde hos skeptikernas VoF gav upphov till ett par förvånade reaktioner, bland såväl UFO-troende som skeptiker. Som när Göran Brusewitz, ordförande för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, undrade hur det kom sig att VoF är intresserat av att lyssna på Svahn: "Jag jobbar ju för parallell-området parapsykologi och märker där inte av något intresse".

Från Clas Svahns blogg: Bokmässan och föredrag, 27 september 2015

Jag skulle säga att intresset i föreningen är betydligt större för parapsykologisk forskning, om än inte med den godtroget evigt optimistiska inställning som Brusewitz representerar. När det gäller UFO-frågan så kan det vara värt att klargöra att det i stort sett finns två mycket olika inställningar, där den ena representerar vetenskap och den andra inte gör det.

UFO-rörelsens stora vattendelare heter ET-hypotesen: Idén att vi får besök av utomjordingar och att deras rymdskepp utgör en viss andel av alla UFO:n (att UFO:n = rymdskepp är en tvärmyt jag börjar tröttna på; snarare är det tvärtom, har man ett odiskutabelt rymdskepp framför sig så är det inte ett UFO).

En del tror på denna hypotes, från lite ljummet till det fullständigt uppslukande. I den senare delen av detta tvivelaktiga spektrum hittar vi de riktiga stollarna, som besökt städer på Mars och kanaliserar budskap från Plejaderna. Sådant är inte vetenskap, mer än som modern folklore: studiet av sagor, sägner och trosuppfattningar. Det finns för närvarande ingen anledning att ta ET-hypotesen på allvar. De som flitigast "arbetar" med den tenderar att vara förvillare och förvillade som förvillar andra förvillare och förvillade.

På föreläsningen fick vi detta riktigt fina exempel på hur vetenskaplig UFO-forskning kan gå till. Vad var det som flög över Skövde sommaren 1999? För facit, se UFO-Sverige: Skövde-videon färdiganalyserad.

Den andra sortens ufologi utgörs av de som helt enkelt försöker att avgöra vad oidentifierade flygande föremål är. Denna syssla kan förefalla betydligt tråkigare än den ovan, men är i själva verket långt mer intressant, givande och direkt spännande, eftersom den ägnar sig åt att studera verkligheten. Att avgöra vad en beskriven, fotograferad eller filmad flygande grej är kan inbegripa konsultationer av en lång rad vitt skilda discipliner, som astronomi, flyg, meteorologi, militär kunskap, ornitologi, fototeknik och psykologi, för att bara nämna några. Det är den sortens ufologi som UFO-Sverige och Clas Svahn representerar, och det är därför han blev inbjuden till oss på bokmässan.

Inga kommentarer: