2015-10-30

Vad vi tror 2015

Detta är obligatorisk läsning: VoF-undersökningen 2015
Föreningen Vetenskap och Folkbildning har genom åren regelbundet fått förfrågningar från såväl allmänheten som media angående hur vidskepliga och pseudovetenskapliga svenskarna är. Det har funnits viss forskning inom området, men det har saknats en omfattande undersökning rörande hur svenska folket förhåller sig till vetenskap, pseudovetenskap, konspirationsteorier, och det övernaturliga. Människors felaktiga föreställningar har såväl under historien som idag i flera fall fått katastrofala följder. För att nå fördjupad kunskap om hur svenskar idag förhåller sig till dessa frågor så gav VoF under försommaren 2015 Demoskop i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning. Resultatet kan du ta del av i denna rapport.
Här kan man se vad folk tror på, inte tror på och inte har någon särskild uppfattning om. Givetvis finns frågeformulär, rådata med mera tillgängliga för den som verkligen är intresserad.

Vi tror på evolutionen (85 % av svaren redan i de tre "säkraste" kategorierna) och den globala uppvärmningen (90 %). Vi tror inte att Sture Bergwall är felaktigt frikänd (8 %), att månlandningarna är bluff (6 %), att vacciner är farligare än sjukdomarna man vaccinerar mot (7 %) eller att 9/11 regisserades av USA:s regering (5 %). Här är det riktigt bra att få på fötterna, eftersom en liten grupp kan kompensera med gapighet och ge intryck av att en villolära är större än den är.

Å andra sidan tror 55 % att GMO-grödor är farliga för naturen, 53 % att E-nummer är farliga för hälsan (idéns pappa Mats-Eric Nilsson förnekar ideligen att han säger sådant; måhända är det en sorts ordlös kommunikation mellan honom och hans fans), och 38 % tror på "elallergi". Vanföreställningar som förekommer är intressantare än sådana som inte förekommer, uppenbarligen är det viktigare att upplysa om GMO, tillsatser och ickejoniserande strålning än att bemöta varje konspirationstomte som dyker upp.

Det finns även en del luckor i den ovetenskapliga allmänbildningen. Hela 47% har ingen särskild åsikt om huruvida antroposofernas Waldorf-pedagogik är bättre anpassad efter barns utveckling än "vanlig pedagogik", och att 14 % tror på homeopati är mindre uppseväckande än att hela 35 % inte har någon uppfattning om geschäftet.

I den religiösa sektorn kan man se att 46 % inte alls tror på en gud, 64 % inte alls på många gudar. (I samma sektor har man placerat frågan om man tror på intelligent liv på andra planeter, det ska inte tolkas som att sådan tro på något sätt är jämförbar med religiös tro.)

Vad trender beträffar så jämför man med en undersökning från 2008 där en del av frågorna togs upp. Allmän tro på det paranormala har stigit en smula (från 33 till 37 %), men tron på liv efter döden sjunkit rejält (från 35 % till 24 %) vilket innebär att den mediala boom som vi är många som tycker oss ha sett borde vara en chimär. Änglar har varit en annan stark trend de senaste åren, trodde åtminstone jag, men även om det är hela 8 %, var tolfte svensk! som är säker på att de finns så har de vagt troende sjunkit (från 20 till 19 %).

En riktigt intressant bit jämför uppfattningar av olika slag med partisympatier. De partier som oftast uppmärksammas är Kristdemokraterna och Miljöpartiet, med Sverigedemokraterna som stark nykomling i villfarelsefältet. Här visar det sig att Kd och Sd inte bara är begivna på religiositet respektive [...] utan även leder bland klimatskeptikerna. Även när det gäller slagruta "leder" Sverigedemokraterna, därefter kommer S och M. Biodynamik och homeopati har, som förväntat, störst stöd inom Mp. Då är det desto mer oväntat att chemtrails har flest troende bland moderata väljare! Vad hände där?

Och så vidare ... Här finns massor att studera. Det märkligaste är nog ändå att studien, vad det verkar, är den första i sitt slag, åtminstone vad Sverige beträffar. Hur kan det vara möjligt.

Några pressröster:
Obligatorisk läsning, som sagt.

1 kommentar:

Kurt sa...

När det gäller religion så har det ju gjorts en del större undersökningar, och enligt en av dessa så är ju t ex Finland ett av de allra mest religiösa länderna i Europa:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11530382/Mapped-These-are-the-worlds-most-religious-countries.html