2015-10-29

Smyg-scientologer hos Skolforum

Foto: Jessica Schedvin

Skolforum är en årligt återkommande mässa med skolan i fokus. Där träffas tusentals lärare, politiker, tjänstemän, företagare och andra intressenter. Den arrangeras av fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt branschorganisationen Svenska läromedel, och hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö. Årets upplaga pågick den 26-27 oktober och bland de många utställarna fanns faktiskt Scientologerna.

Ja, inte under eget namn såklart. Eftersom de flesta har någorlunda koll på att scientologerna är en tokig och farlig sekt så kallar man sig något annat. Och de scientologiska bulvanerna är många: Bara inom den drogförebyggande branschen känner jag till Narconon och Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige med hemsidor som drogfritt.nu, droginformation.nu och isaynodrugs. Listan kan komma att utökas när som helst. Om detta har många skrivit. Jag har gjort det på Scientologernas droginformation, eller se Peter Roth om Scientologernas falskspel inom skolvärlden och missbruksvården, eller för den delen svenska Wikipedias artikel om Scientologi#Frontorganisationer.

Detta ska alla som arbetar med någon av scientologernas hjärtefrågor ha koll på. Då slipper man att ge scientologerna utrymme och legitimitet. Det gäller drogförbyggande verksamhet, psykiatri och psykofarmaka, liksom även skolor; rektorsexpeditioner och skolkontor över hela landet får då och då ta del av deras material.

Kände inte Skolforum till att droginformation.nu osv är scientologer? Jo, och därför lyfte de bort dem som föredragshållare (vilket samtidigt indikerar att någon först lät sig luras). Men de släppte in dem som utställare.
Angående droginformation.nu på Skolforum

Det har varit stort fokus i sociala medier den senaste tiden på droginformation.nu kring eventuella kopplingar till den omstridda scientologirörelsen samt huruvida de metoder de föreläser om fungerar eller ej. Vi ansåg att den debatten riskerade att skymma sikten för de viktiga sakfrågorna om hur skolvärlden ska hantera drogproblematiken, och valde därför att lyfta bort dem som föredragshållare.

Stockholmsmässan och Skolforum är en öppen mötesplats där alla är välkomna, oavsett vilka rörelser man tillhör eller vad man tror på. Vi välkomnar alla möjliga slags aktörer inom skolvärlden som utställare. Så länge de är lagliga, inte diskriminerar någon och betalar sina fakturor är de välkomna att ställa ut. Vi som arrangör är neutrala när det gäller våra utställare, vi står inte bakom deras verksamhet utan det är ett ansvar för varje utställare.

Vi tar inte ställning vare sig för eller emot scientologin som sådan, men konstaterar att det skulle ha blivit ett stort fokus på den frågan istället för det som vi ville lyfta fram i seminariet, nämligen drogfrågan. droginformation.nu deltog som utställare så den besökare som ville diskutera med dem var välkommen att göra det i deras monter.
- Skolforum på Facebook, 28 oktober 2015

Vad "eventuella kopplingar" beträffar kan det härmed intygas att droginformation.nu är scientologisk propaganda, huruvida allt scientologin ägnar sig åt är lagligt kan sannerligen diskuteras (frihetsberövande, trakasserier av meningsmotståndare m.m.), men en fråga som Skolforum inte tar upp är hur man ställer sig till förvillare som ljuger om vilka de är. Att inte ta ställning mot en virrig och farlig sekt kan te sig märkligt. Visst blir det lätt konstigt om arrangören börjar gallra utställare men samtidigt svarar man för sitt eget varumärke. Det minsta man kan begära är att folk som scientologerna medverkat under eget namn, det har de gjort på t.ex. bokmässan vilket kändes aningen bättre, på något sätt, än när de lurar sig in under falsk flagg.


Inga kommentarer: