2015-10-23

Stormens öga

Bild från Hurricane Patricia Threatens Major Mexico Resort Cities etc.,  weather.com 22 oktober 2015

Uttrycket används sällan bokstavligt, desto oftare bildligt. Och då blir det ibland fel. För stormens centrum är inte dess blåsigaste del, som man skulle kunna tro, utan tvärtom. I stormens öga är det lugnt ... Åtminstone för tillfället. Snart kommer det att blåsa upp igen, plötsligt och från motsatt håll jämfört med innan man hamnade i ögat, vilket medför särskilda problem.

Inga kommentarer: