2015-10-20

Kain brukade jorden

Doré, såklart: Abels död.

"Abel var herde och Kain brukade jorden." (1 Mos 4:2).

Jag vet inte hur, om alls, man brukar föreställa sig Kain. Men jag har hört att det finns de som tänker sig den fridsamme Abel som bonde, Kain med herdens mer strapatsrika liv. Men det var alltså tvärtom.

Efter historiens första mord uttryckte gärningsmannen oro över att ha blivit fredlös: "Vem som helst som möter mig kan döda mig." Då fick han ett skyddstecken, "för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom". Hur detta märke ska ha sett ut skrivs inte, inte heller var det satt, och hur hebreiskan ska utläsas är, som så ofta, en öppen fråga. Men det kainsmärke, som i språket används som någonting rent negativt (tecken på att någon är en skurk), var ursprungligen ett skydd.

En annan fråga är hur många "vem som helst" Kain hade anledning att bekymra sig för, i en värld som utgjordes av den närmaste släkten och inga andra. Eller varifrån han efter händelsen med Abel tog sig en hustru. Eller om det faktum att han öster om Eden (därifrån kommer det uttrycket) byggde en hel stad åt sin son hade att göra med att jordbruket var stängt för honom sedan jorden besudlats med offrets blod: "Om du odlar marken skall den inte längre ge dig sin gröda."

2 kommentarer:

Från Sandbys horisont sa...

Man ska inte ställa sådana frågor. Hela berättelsen är allegoriskt menad. Den behöver inte vara logiskt sammanhängande.

Hexmaster sa...

Vem är du att förklara hur Gud tänker?