2015-10-13

TV-pejling

... Skärpt tv-avgiftskontroll med tv-pejling, just nu i: Borlänge, Haninge, Ljusdal ...
- Ur en alldeles äkta "reklamfilm" för tv-pejling (1990)

Är tv-pejling en myt? Det hade varit nog så tacksamt, eller vad man ska säga, för alla som haft myndigheten tassande utanför dörren, och i vilket fall fått se otaliga mer eller mindre taffliga försök till lustifikationer på temat avgiftskontroll (googla "snigel på ögat" får ni göra själva, jag gör det inte).

Här känns det tryggt att gå till en institution som Tekniska museet. De beskriver det hela som följer:
När TV-program skall sändas sätts bilden och ljudet samman och sänds ut som en signal med mycket hög frekvens. I din TV måste signalen omvandlas och delas upp på ljud, ljusstyrka och de tre färger som TV-bilden byggs upp av. I denna omvandling läcker högfrekvent energi ut som går att fånga upp med pejl-utrustningen. Vid omvandlingen ger varje TV-kanal upphov till en speciell frekvens som gör att man med TV-pejlen inte bara kan påvisa att en TV-mottagare finns, utan man kan även tala om vilken kanal den är inställd på. Din video sänder ut samma signaler som TV:n och kan också pejlas.
- Tekniska museet: Radiolicenser och TV-pejling

De nämner även att pejlingen infördes 1981. De nämner inte att pejlingen lades ner, något som blev allmänt känt häromåret:
Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst bekräftar uppgiften för Expressen.se.
– Nej, det var länge sedan vi tog den ur bruk, någon gång i slutet eller mitten på 90-talet. Det är ett väldigt otympligt sätt att bedriva kontrollverksamhet på, säger han, smått överraskad över att informationen inte varit allmänt känd tidigare.
Har ni varit otydliga med att ni inte åker till bostadsområden och använder er av teknisk utrustning?
– Nja, vi har ju inte gått ut och kommunicerat det aktivt att vi slutat med det. Vi har helt enkelt bara upphört, säger Carl-Gustav Johansson.
- Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare, Expressen, 23 januari 2013

Så pejling har verkligen förekommit, men inte på det senaste decenniet eller två. Såväl de många kanalerna som de mycket varierande mottagarna krånglar till pejlandet långt bortom det praktiska eller möjligas gräns, tekniskt som juridiskt.

Inga kommentarer: