2018-06-22

Gubben Noak uppfinner vinet

Att gubben Noak planterade vin på marken vet ju alla. Upplysningen har nått oss via 1 Mosebok 9:20:
Och Noah begynte til och wardt en åkerman och plantade wijngård.
- Karl XII:s Bibel

I nästa svenska översättning är upplysningen kompletterad med en liten men intressant detalj, min markering:
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård.
 - 1917 års Bibel

Varför nämndes inte pionjärinsatsen i den förra översättningen? Därför att den inte finns med i källtexten.

- Blue Letter Bible: Genesis 9:20

Idén att Noa var den förste som odlade vin bygger på versen därefter:
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård. Men när han drack av vinet, blev han drucken och låg blottad i sitt tält.
- Bibel 2000

Att Guds utvalde förföll till suput var en fråga som kyrkofäderna tidigt grubblade över. En av dem var Johannes Chrysostomos ("Johan med guldkäften", syftandes på hans vältalighet). Han hävdade att Noa var oförberedd på vinets effekt eftersom han var den förste att pröva på det. Det är från den traditionen som idén om "den förste" kommer.

5 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Vad är källtexten här? Det finns ju inget originalmanuskript, eller ens något som kan antas vara avskrifter av ett original. Däremot kan man anta att gamla uppteckningar är mer eller mindre trogna en förmodligen ursprungligen muntlig tradition.

Jag kollade två biblar. Den franska, i översättning av Franska Bibelsällskapet från "originaltexterna på hebreiska och grekiska" 1971 säger att "Noé fut le premier agriculteur". Förste vinodlaren alltså. Det isländska bibelsällskapets utgåva från 1981 säger bara att Noa var den förste åkermannen och planterade en vingård.

Fast enligt nyare arkeologiska rön fanns den förste vinodlaren i Georgien några tusen år innan Gud ens hade skapat världen.

Hexmaster sa...

Den av mig citerade källtexten är den masoretiska. Det är en tung källa i de svenska översättningarna, även om i synnerhet 2000 använder sig av avancerad källkritik för att försöka hitta så ursprungliga versioner som möjligt. Vad jag förstår finns det ingen källa där Noa utpekas som den förste vinodlaren.

Anonym sa...

För mig handlar det här om att översätta skönlitteratur. Att det skulle vara tänkt som facklitteratur om hur den fysiska välden är beskaffad är en sentida efterhandskonstruktion.

Hexmaster sa...

Säger du det.

Anonym sa...

Vad man skulle dyrka var huvudpoängen för författarna bakom Bibeln. Åtminstone de som skrev Gamla Testamentet var också angelägna om att rättfärdiga vad män med absolut makt gjorde. (Därav alla ”Knäppa Bibelord”.) Hur den fysiska verkligheten är beskaffad var de inte särskilt intresserade av. Att det senare skulle vara Bibelns huvudpoäng är vad jag kallar efterhandskonstruktion.