2018-06-24

Holmens Herrs holme

En karta över Göteborg från 1815 med Hultmans holme ordentligt utritad.

Idag är det nog främst en herrekipering som minner om Hultman och hans holme.
År 1964 förverkligade Addi Gertler en dröm: en egen klädbutik. Lokalen var en 18 kvadratmeter stor, före detta mjölkbod. Den resande försäljaren av damkjolar blev stationär. Butiken låg då – precis som i dag – på Hultmans Holme.
- Holmens Herr: Historik

Öster om Göteborg låg Gullbergsvass, ett sumpigt område som ännu 1855 (kartan ovan) var större än staden innanför kanalen. Senare skulle hela vassen fyllas ut när järnvägen behövde utrymme. Men redan tidigare hade man arbetat med området. I slutet av 1700-talet hade pålning, utfyllnad och torrläggning skapat en liten holme. Den övertogs av en snickaremästare Nicolaus Hultman. Han såg till att utöka dess areal ordentligt, från föga mer än ett grund till en hel liten ö med gård och allt. Den låg just på den plätt som för inte så längesedan såg ut som nedan. För Hultmans holme var människors verk, och andra människor såg till att den försvann.

Hultmans holme 2010. Sedan bilden togs har det hänt ännu mer: gasklockan är borta, hela kvarter ersätts av den nya Göta älvbron, med mera.

Exakt vilka områden som kallats Hultmans holme har varierat. Det är dock ett allt mindre aktuellt problem eftersom beteckningen avgjort är på utdöende. Snart är det bara Holmens Herr som är kvar.

Inga kommentarer: