2018-06-28

Befolkningsexplosionen

"The population bomb keeps ticking" illustrerat med en bomb med stubin

Forskare hade diskuterat problemet tidigare, men det var boken av Paul Ehrlich m.fl. som 1968 gjorde det känt för den breda allmänheten. Jordens befolkning hade under 1900-talet ökat snabbare än någonsin. Och kurvan var exponentiell. Den fortsatte att öka, snabbare och snabbare för varje år ... Samtidigt som jordens resurser är ändliga. Visst kan effektiviserande och nya tekniker öka produktionen av livsmedel och annat med några procent här och där, men vad hjälper det när världens befolkning fördubblats? Och fördubblats igen? Och igen?
The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s hundreds of millions of people will starve to death in spite of any crash programs embarked upon now. At this late date nothing can prevent a substantial increase in the world death rate ...
- Ur förordet till de första upplagorna av The Population Bomb

De mörkaste skräckvisionerna var på sitt sätt värre än det globala kärnvapenkriget, tidens andra stora hot. I det ena fallet skulle de allra flesta dö mycket snabbt, i det andra skulle mänskligheten långsamt kväva sig själv genom sin blotta massa.

Nu blev det inte så.


When the fertility rate is close to 2 children per woman, so that every couple is on average replaced by about two children, population growth is slow. But until the late 1960s, each woman had on average more than 5 children, and at such high fertility rates, population growth is fast. At that time the world population increased by 2 percent every year.
- Max Roser från OurWorldInData.org, visar och berättar på Bill Gates blogg: Memorizing these three statistics will help you understand the world, 26 juni 2018

Jordens befolkning är idag mer än dubbelt så stor som 1968. Samtidigt har svält och fattigdom minskat kraftigt. Uppenbarligen fanns det något som effektivt kunde förebygga a substantial increase in the world death rate.

The two optimistic authors argue that the rate of childbearing world-wide dropped [...] largely as a result of family planning schemes.
- "Population time-bomb fizzles out", New Scientist, 26 oktober 1978
1 kommentar:

Anonym sa...

Facit är att världens befolkning vid millenieskiftet var ungefär sex miljarder. Det stämmer alltså med den förutsägelse som Världsbanken gjorde. Men vid det laget hade antalet barn som föds varje år i världen varit ungefär detsamma i tio år. Det antalet gäller fortfarande så vitt jag vet.