2018-06-08

Dalai lama den 14:e eller 74:e

Ingen religiös ledare behandlas med så stor vördnad som Dalai Lama. Nu är såväl beundran som hat god grogrund för missuppfattningar och faktoider av alla de slag. Som att Tenzin Gyatso visserligen är Tibets andlige ledare men inte dess politiske (exilregeringens premiärminister heter Lobsang Sangay). Eller mindre beundransvärda saker han sagt, som att tsunamins offer får skylla sig själva eller att om han blir återfödd som kvinna får det allt vara en attraktiv kvinna (Faktoider: Dalai Lama-citat).

Utöver sådant kan man begrunda ting som att den förste Dalai laman som fick titeln var den tredje; DL I och II fick den retroaktivt. Eller att tretton reinkarnationer faktiskt är bra futtigt i buddhistiska perspektiv, och att de som tror sånt här lite mer intensivt än andra ser nuvarande Dalai laman som den 74:e reinkarnationen av bodhisattvan Avalokitesvara:
His Holiness is considered to be the present incarnation of the previous thirteen Dalai Lamas of Tibet (the first having been born in 1391 CE), who are in turn considered to be manifestations of Avalokiteshvara, or Chenrezig, the Bodhisattva of Compassion, holder of the White Lotus. Thus, His Holiness is also believed to be a manifestation of Chenrezig, in fact the seventy-fourth in a lineage that is traced back to a Brahmin boy who lived in the time of Buddha Shakyamuni.
Det är intressant att även hans helighet "ofta" får frågan om han verkligen tror på allt detta. Vad ska han svara på det?
“I am often asked whether I truly believe this. The answer is not simple to give. But as a fifty-six year old, when I consider my experience during this present life, and given my Buddhist beliefs, I have no difficulty accepting that I am spiritually connected both to the thirteen previous Dalai Lamas, to Chenrezig and to the Buddha himself”.
- His Holiness the 14th Dalai lama of Tibet: Birth to Exile

Inga kommentarer: