2018-06-07

Svensk är den som bygga och bo i Sverige

Denna fejkade meme har cirkulerat i några år. Dan Korn beskrev den 2015. Då påstod den sig citera "Vår medeltida stadslag". Senare har den försetts med det uppenbart felaktiga Ladulås stadslag; Ladulås verkade på 1200-talet och bland de påbud han stod för fanns ingen lands- eller stadslag. Den stadslag som var aktuell kring 1350 var Magnus Erikssons stadslag. I den letar man förgäves efter formuleringar som den på bilden. (Helt bortsett från den fejkade gammel-grammatiken; "bygga" är pluralböjningen, "svensk bygger" hette det fram till ca 1900. För att inte tala om 1350 års svenska.)

Om man läser faktiska svenska medeltida lagar så finner man att de i högsta grad gjorde skillnad på folk från olika länder, liksom tidigare landskap. Det klassiska exemplet är äldre västgötalagen, där dråp på västgötar hade högre straffvärde än dråp på andra svenskar.

Dan Korn: Nation och kultur, 28 december 2015

Inga kommentarer: