2018-06-29

U-länder

u-land substantiv u~landet u~länder eg. kort­form av utvecklingsland
- Svensk Ordbok: u-land

Ordboken daterar "utvecklingsland" till 1958. Men innan man började tala om utvecklingsländer (där utvecklingen syftar på stora orealiserade potentialer) så talade man om underutvecklade länder.
De länder vi kallar underutvecklade länder är jordbruksländer, länder med primitivt jordbruk och undersysselsatt befolkning, som lever på en mycket låg levnadsstandard.
- Ur debatt i riksdagens första kammare (1957)
Under tryck av den s. k. antikolonialismen och i anslutning till ökande nationalism i berörda länder byttes termen "underutvecklade länder" omkring 1957 ut mot "utvecklingsländer".
- Birger Lindskog, U-landssociologi (1968)

Förkortningen "u-land" förefaller att ha slagit igenom i tidningssvenskan 1961. Jag misstänker att det fortfarande fanns rätt många språkbrukare som utläste u:et som "underutvecklad" snarare än "utvecklings-".

3 kommentarer:

Anders G sa...

Apropå betydelsen v u:

Jag såg en tidningsartikel för några år sedan där man försökte lansera titeln "handläggare inom räddningstjänsten" istället för brandman i någon kommun.
(Det förslaget drogs tillbaka.)
Jag har slutat säga brandsoldat i alla fall.

Hexmaster sa...

Faktiskt? Räddningstjänster behöver såväl handläggare för pappersarbete som brandmän för utryckningar. Det är ingen "finskrivning" utan olika saker.

Richard Dahl sa...

Anders G minns riktigt. Kommunen var Gislaved:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5526693
https://www.brandsakert.se/2015/0515/r%C3%B6r-inte-brandmannen