2013-03-31

Små gröna män

I en tidstypisk notis i Hawaii-tidningen Evening Bulletin den 31 juli 1908 framställs som synes marsianerna som små gröna män. Det är ett belägg bland många. Föreställningen om LGM (som de ibland förkortas) verkar inte kunna knytas till ett specifikt tillfälle eller framställande utan har vuxit fram gradvis, och det långt före tefats-vågen i mitten av 1900-talet.In bright Elfin Land, far o'er the Shetland lea,
Four Sprites of renown new worlds set out to see.
They built a weird ship which would sail through the air,
But whence would they go? O, they did not care.

- Solon L. Goode, The Winged Ship (Indianapolis 1897)

Det verkar finnas ett samband med folktrons olika småfolk som ibland framställdes med grön hy. Det blir tydligare när man ser barnböcker där man blandade sagofigurer med modern teknik och lät älvor flyga luftballong, besöka 1910 års komet och allt vad det var.


The Encyclopedia of Science Fiction: Little Green Men

Inga kommentarer: