2013-03-08

Wasmuths liktornsringar

Annons från juli 1894

W. Wasmuths liktornsringar smärta
om du får dem i ditt hjärta.

- Falstaff, fakir (Axel Wallengren), En hvar sin egen professor (1894)

Av alla fakirens alster är det några av hans ABC-verser som bäst fastnat i det allmänna minnet. "Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift" ska alla kunna. Andra är heller inte så dumma, som "Upupa-epops-kalops kan man propsa i en mops", "Fastern kallar man den moder, som har fadern till sin broder*" eller "Zontariffen för en krona för dig fjärran från Landskrona".


Vad var då Wasmuths liktornsringar? Sådana där ringformade plåster. "I klockan" syftar på att förpackningen var formad som ett fickur. En sådan rymde 14 plåster och kostade 1 krona. Hur effektiva de var framgår inte.

Ringarna verkar inte ha slagit nämnvärt här i landet, KB:s arkiv med digitaliserade dagstidningar (tips!) har bara ett fåtal annonser. Att de skulle gå och göras odödliga -- typ -- av en ung skåning hade man inte kunnat gissa.


* Nämligen om fastern är gift och har barn.

Inga kommentarer: