2013-03-26

Goethes urväxt

Träsnitt av Pierre Jean François Turpin efter Goethes anvisningar

Våren 1787 besökte Goethe en botanisk trädgård i Palermo. Artrikedomen fick honom att börja söka efter något som han misstänkte kunde finnas: "Borde jag inte kunna hitta urväxten i detta överflöd? Den måste finnas här!"

Den Urpflanze han tänkte sig var den "grundläggande" blommande växt som alla andra blommande växter härstammar från. Den verkar ha börjat som ett tänkt begrepp, inspirerat av Linnés system. Om han förväntade sig att faktiskt hitta en livs levande urväxt någonstans verkar osäkert. Däremot hade idén nog ingen större chans att växa ut till ett biologiskt system à la Darwin, med evolution och naturligt urval.


Francesco Bellomi: From Goethe's Urpflanze to a combinatorics of style
Wikipedia (ty.): Urpflanze

Inga kommentarer: