2013-03-14

Slutet på den världsliga påvemakten

"XX Settembre 1870"

År 1870 kommer alltid att i historien förbliva ett märkligt år, mest dock genom den världsliga påvemaktens tillintetgörelse.

Vilka följderna härav skola bliva jämväl för påvens andliga makt, är omöjligt att med visshet förutsäga. Men så mycket torde dock vara säkert, att denna kommer att lida icke ringa avbräck i följd av de nu timade tilldragelserna. Genom ofelbarhetslärans proklamerande förlorade påvedömet många anhängare både bland  de andliga och lekmännen, utom att regeringarna såg sig hotade till sina rättigheter genom detta, oaktat alla varningar, på konciliet fattade beslut. Påvedömet stod redan förut tämligen isolerat och utan stöd, och Roms intagande av italienska trupper bidrager visst icke att höja påvemaktens anseende, snarare hälsas detta steg i Europa med bifall.

- Jönköpingsbladet, 24 september 1870 (språket lätt moderniserat)

I september 1870 erövrade italienska trupper Rom. Drygt 13000 soldater försvarade påven, knappt 20 av dem dödades.

Vid det laget hade påven i över tusen år inte bara varit kyrkans andlige ledare utan även den världslige ledaren över Kyrkostaten. Det var ett "riktigt" land som sträckte sig tvärs över den italienska halvön.

Kyrkostaten på 1700-talet när den var som störst

Sedan skulle det dröja fram till 1929 innan kyrkan åter fick en smula världslig makt i form av Vatikanstaten, detta legoland mitt i Rom. Det är knappt en skugga av den stora Kyrkostaten, som säkert saknas djupt på sina håll än idag.Wikipedia: Capture of Rome

Inga kommentarer: