2013-03-21

Fairlight: Sagor och troll

Det största svenska dataspelet hittills är serien Battlefield av även i övrigt framgångsrika DICE (rötter i Växjö); i skrivande stund har 25 spel sålt i 50 miljoner exemplar och är något av en industri i sig.


Det första svenska dataspelet som slog internationellt var, så vitt jag vet, Fairlight av Bo Jangeborg från Göteborg. Det gavs ut 1985, gjorde stor lycka och sålde över 50 000 exemplar. (Bilden kommer från Spectrum-versionen som var Jangeborgs "original". Där fick spelet hålla till godo med ca 40 k.)

Tyvärr hade Jangeborg hamnat hos Tim Langdell och hans företag The Edge. Jangeborg fick veta att han inte skulle få betalt förrän han skrivit på för fler spel. När Fairlight II gavs ut till blandad kritik var det utan Jangeborgs medgivande. Han har sedan dess ägnat sig åt annan programmering än spel.

Softwave: Bo Jangeborg

Tim Langdell har sedan dess ägnat sig åt... Vad ska man kalla det? Avancerat varumärkestrollande? Han verkar ha letat upp varje dataspel med ordet edge, oavsett sammanhang, och försökt att få ersättning för att man använt hans varumärke. I Wikipedia-artikeln listas exempel som Soul Edge, Edge of Extinction, Edge of Twilight, Planet's Edge, Cutting Edge, Mirror's Edge (utvecklat av DICE) med flera, från alla möjliga håll med alla möjliga innehåll, med en enda gemensam nämnare: ordet som Langdell försökte göra till sin rättighet och födkrok.

Hans nuvarande status verkar oklar. Hemsidan Edge Games talar käckt om tradition (Fairlight syns), kontinuitet och nyskapande. Den verkar inte ha uppdaterats nämnvärt sedan förrförra sommaren. Däremot plockas Langdells "förbättringar" på Wikipedia bort då och då.


Wikipedia: Edge Games inkl diskussionssidan


Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Han har i synnerhet ingenting med Tim Langdell att göra.

Inga kommentarer: