2013-03-22

Star Wars med propellrar

(Jag utgår ifrån att alla sett finalen i 1977 års film tillräckligt ofta för att känna igen tillräckligt mycket.)
...An entertaining pastiche that draws upon comic strips, old movie serials, Westerns, James Bond stories, The Wizard of Oz, Snow White, Errol Flynn swashbucklers and movies about World War Two – the ending, for instance, is lifted from The Dam Busters (1955).
- The Encyclopedia of Science Fiction: Star Wars ep IV

The Dam Busters återgav operation Chastise, som gick ut på att förstöra viktiga dammar i Ruhrområdet. Hur man skulle bära sig åt var allt annat än självklart. Dammarnas sårbara delar var uppenbara och därmed väl skyddade på olika sätt. Ingenjör Wallis tog fram en udda lösning i form av en studsande bomb: om den släpptes på låg höjd vid rätt hastighet och med ordentlig snurr så skulle den studsa fram över ytan, som när man kastar smörgås, ovanför torpednäten. När den kom fram till själva dammen skulle dess rotation få den att "rulla ner" för muren och explodera på rätt djup för maximal skada. Att fälla en sådan bomb krävde mycket stor precision under mycket krävande omständigheter och hade mycket väl kunnat misslyckas. Det lyckades.


Utan digitala effekter. Å andra sidan slipper ni musik och övernaturliga inslag. Som synes är detta den första dammen, Möhne; sedan fortsatte de med att försöka spränga Edersee-dammen.

Wikipedia: Operation Chastise - som förresten snart är 70 år sedan

En annan film som ibland sägs ha haft ännu större inflytande på A New Hope är 633 Squadron (1964). Där är målet en tysk bränsledepå. Den ligger djupt inne i en norsk fjord som är späckad med luftvärn, och dessutom intill ett berg som närmast bildar ett skyddande tak över det hela. Lösningen blir att försöka bomba sönder bergstoppen.


Fjord-flygning från 5:00. Det hade kunnat bli mycket bättre om man använt pilot-perspektivet ordentligt, det som Lucas fick till så bra.

Men den egentliga inspirationen kom inte så mycket från den ena eller andra filmen som från hela genren. Lucas och producenten Gary Kurtz klippte rentav ihop en sorts förlaga. Om den finns kvar hade den varit intressant och säkert egendomlig att se; liksom fullt möjlig att kränga på ebay, kantänka.
"Before the storyboards were done," Kurtz explains, "we recorded on videotape any war movie involving aircraft that came up on television, so we had this massive library of parts of old war movies - The Dam Busters, Tora! Tora! Tora!, The Battle of Britain, Jet Pilot, The Bridges at Toko-Ri, 633 Squadron and about forty-five other movies. We went through them all and picked out the scenes to transfer to film to use as guidelines in the battle.
"We cut them all together in a battle sequence to get an idea of the movement. It was a very bizarre-looking film, all black and white, a dirty 16mm dupe. There would be a shot of the pilot saying something, then you cut back to a long shot of the plane, explosions, crashes. It gave a reasonably accurate idea of what the battle sequence would look like, the feeling of it.
- Stephen Zito, antologin George Lucas Interviews (University Press of Minnesota 1999), s 51-52

Inga kommentarer: