2013-03-10

Skogsdöden

 "Skogen dör - sura regn över Tyskland", Der Spiegel 1981.

...produktionen i skogen har ökat i en obruten följd sedan 1920-talet och nu [2001] är 30 procent större än den var för femtio år sedan.

- Peter Högberg, Skogsdöden som kom av sig, F&F 2/2001

För 30 år sedan var skogsdöden den stora, kanske allra största, miljöfrågan. På kontinenten dog hela skogsområden ut. Var det så framtiden såg ut? Ifall inget gjordes mot utsläpp och försurning?

Att många träd dog visade sig omsider ha olika förklaringar. Halterna av olämpliga ämnen kunde fläckvis vara extrema, inte minst i östeuropa. Detta var ett faktiskt problem där situationen idag är långt bättre. En annan orsak var att många av träden som dog var felplanterade, klimatet var lite för hårt för dem och efter flera hårda vintrar i rad slogs de ut.

I efterhand kan man konstatera att skogsdöden inte var ett så stort problem som den framställdes. Europa blev ingen skoglös stäpp, i Sverige växer det mer än på mycket länge.

Sådant är naturligtvis gefundenes Fressen för klimatskeptikerna, hur många som nu finns kvar. Ett av deras standardgrepp är att likställa den mer eller mindre inbillade skogsdöden med det, som de menar, likaledes mer eller mindre inbillade klimathotet.

Sens moral? Tja. Att god vetenskap kan vara svårt, svårare än man tänker sig?

Wikipedia (ty.): Waldsterben

4 kommentarer:

Erik A sa...

Ozonhålet och svaveldioxiden (surt regn) är ju två av atmosfärsvetenskapens framgångssagor. Borde snarare utnyttjas av andra sidan. Det går att bryta negativa trender.

Lena Synnerholm sa...

Min pappa hävdar att trots allt tal om ”skogsdöd”, visades aldrig några foton av ”döda skogar”. Det visades bara foton, på enstaka döda träd. Om hela skogsdungar verkligen dött, borde det inte finnas bildbevis? För att inte tala om ”skogsområden”, som min pappa framställde, som ”hektar efter hektar”. Några sådana har han aldrig sett, trots att han varit där. Då menar jag dom områden, som påstods vara värst drabbade. Det var nordvästligaste delen, av nuvarande Tjeckien. Naturligvis kan det ha funnits skogsdungar, som dött på andra ställen. Men är det någon som vet, var det skulle ha varit? Jag är tacksam för konkreta bevis.

Anonym sa...

Vill minnas att debatten i Sverige kring våra egna effekter av bland annat försurning viftades (och viftas?) bort med att det berodde på hårda vintrar, torka och liknande. Sanningen var väl att en av försurning och annan mänsklig påverkan stressad natur fick skador eller dog när kyla och torka blev spiken i kistan.

Hexmaster sa...

Anonym: Hur pålitligt är ditt minne av debatten för 30 år sedan när du inte ens minns vad som stod i texten ovan?