2016-05-10

Jesusbryt

På. Uppenbarligen.
Se­dan kom man till ho­nom med barn, för att han skul­le lägga händer­na på dem och be. Lärjung­ar­na vi­sa­de bort dem, men Je­sus sa­de: "Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de." Och han la­de händer­na på dem och gick se­dan däri­från.
- Matt 19:13-15

Den hysteriska strömbrytaren är så bra att jag funderade på om den kunde vara ett skämt. Men en förfrågan på Facebook-sidan Faktoider om var, när och hur den först tillverkats (sentida efterapningar är naturligtvis ointressanta) gav snabbt och korrekt svar från Nicolas Bremell: Hartland Plastics, Inc.

Eftersom man på Hartland Plastics i Hartland, Wisconsin sett till att skydda skapelsen så dök den även upp i Catalog of Copyright Entries, vol 13 del 7-11 A, nr 1 (januari-juni 1959). Där kan man dessutom se att bibelordet som åsyftas inte är Matt 19:13-15 utan det fjärde budet, nätt och jämt synligt ovanför den, hm, vitala delen: "Hedra din fader och din moder, på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land" (Luthers något förenklade version).

Det framgår även av förpackningen. Som ju är fantastisk. Perfekt för barnkammaren? "Adds a religious theme to any room"..?

Hartland Plastics tillverkade från 1950-talet och framåt inte bara blandade plastprodukter utan även en mängd samlingsfigurer av olika slag: cowboys och indianer, hästar, baseballspelare, skådespelare ... En del av dem betingar riktigt goda priser på samlarmarknaden, även om jag måste säga att flera av dem är ordentligt fula eller värre. Deras överlägset mest uppmärksammade produkt någonsin ingick i deras sortiment av religiösa prylar. Om den väckte någon upphetsning när det begav sig så har jag inte hittat några tecken därpå.

För mer information om företaget, se The Man at the Heart of Hartland Plastics, The Morning Call, 9 september 1990 - mest för att det är ett fint exempel på någon som osjälviskt samlar och delar med sig av information om ett ämne som knappt någon annan, död eller levande, är intresserad av.

2 kommentarer:

Josef K sa...

Kan man tänka sig att det faktisk var en knapp och inte en spak i originalet?

Den känns verkligen lite för kul för att vara sann.

MartinL sa...

Fast exakt den där sortens spak/switch finns på 40-50-talsströmbrytare - jag minns de från t ex min mormors hus. (När jag ser den här minns jag t o m känslan i fingrarna... de var alltid lite tröga, som barn fick man ta i lite innan den med en liten smäll bytte läge.)
Visserligen inte med så här överdådigt utformad inramning :-) men spaken fanns där.

Så jag tror nog att spaken ingick i originalet. Folks blick var kanske lite oskyldigare då?