2016-05-29

Hur låter talgoxen?

Ett av de mest välkända lätena är ett "tí-ta, tí-ta"
- Wikipedia: Talgoxe#Läte
Så här i fåglarnas parningstider reagerar många på talgoxarnas sång. Den traditionella trestaviga sången ti-ti-tyy har ersatts av en kortare tvåstavig ti-tyy-sång. Det är i sig ingen ny företeelse.
- Yle: Hur sjunger din talgoxe?

Den här frågan tycker jag är extra intressant eftersom jag har ett eget ljudminne av det "gamla" lätet. På 80-talet satt jag och läste den fine Gunnar Brusewitz som beskrev hur talgoxen slog på sitt silverstäd: "ti-ti-ty". Direkt efteråt kom bekräftelsen från naturen utanför där sagda fågel utförde det lätt identifierbara lätet.

Sedan dess vet jag inte om jag hört en trestavig talgoxe. Tvåstaviga ti-ty har varit desto vanligare. Varför?

Forskningsläget tas upp på Yle-sidan. Att det skulle bero på ökat oväsen låter inte helt tillfredsställande, men vad vet jag? En förklaring som vore roligare är om talgoxarnas språk förändras på samma sätt som alla vi människors naturliga språk. Måhända mesarna också har språkpoliser, som skakar på huvudet åt ungdomens förfall och eländiga SMS-kvitter?

Inga kommentarer: