2016-05-06

Oak Island

Oak Island ligger utanför Nova Scotia, Kanada. Där har man länge grävt efter en tänkt skattgömma.

Det hela fick ordentlig uppmärksamhet genom en artikel i Reader's Digest (Det Bästa) 1965. Sedan dess har Oak Island varit obligatoriskt i uppräkningar av "olösta mysterier" o.dyl.

Artikeln på svenska Wikipedia är typisk, även för sina missuppfattningar och felaktigheter (som samtliga bidrar till att göra det hela mer mystiskt, ingen till att göra det mindre mystiskt):
1795 hittade den 18-årige pojken Daniel McGinnis från närområdet en konstig glänta på ön. Alla träd hade sågats ner, förutom en jättelik ek. Runt en av grenarna på eken fanns skavmärken efter rep, och strax under var marken nedsjunken. Tillsammans med två kamrater började han gräva på platsen, och pojkarna fann snart ett gruvliknande schakt.

Pojkarna saknade resurser för att gräva djupare, men de skattjägare som följde efter satsade under de kommande århundradena stora penningsummor på att utforska schaktet för att finna skatten. Den mest namnkunnige av dessa skattletare var den blivande amerikanske presidenten Franklin Roosevelt, som deltog i ett utgrävningsförsök 1909.

1970 hade man grävt ned till 66 meters djup utan finna någon skatt i det nu vattenfyllda hålet. Då man sänkte ner en TV-kamera lyckades man filma något som såg ut att kunna vara kistor. Men dykarna som sändes ner fann inget.

Skattgömman på Oak Island är i dag en turistattraktion, men fortfarande är det ett mysterium vad schaktet egentligen använts till. Det hittades även en sten som sade: "Fyrtio fot ned ligger miljonen begravd" [nej, det hittade en sten vars "märkliga symboler" tolkades till det lockande budskapet]. När man tog bort stenen utlöstes en fälla som vattenfyllde hålet. Men stenen har därefter försvunnit.

Det finns många olika teorier om vad "skattgömman" kan ha haft för syfte. Enligt en av legenderna ska Kapten Kidd ha grävt ner en skatt på ön strax innan han blev infångad. En annan teori är att Kapten Kidd kan ha använt ön som mötesplats för att konspirera med Long Ben Avery.
 - Wikipedia (sv.): Oak Island

Mysterium som sagt ... En snabb titt på annat ställe ger en helt annan bild:
The Oak Island Money Pit is an excavation on a small Canadian island off the coast of Nova Scotia that has been the object of attention of treasure hunters since 1795. As the name suggests [money pit som "slukhål" för pengar], their efforts to date have not produced anything of value. The pit has been repeatedly filled and re-excavated. Perhaps the most ridiculous aspect of its continuing history is that, unlike other treasure-hunting locations (such as Cocos Island), it had no accompanying legend about anyone actually hiding anything there — the motivation of the original diggers was "it looks like something was buried here, let's dig". Later, various authors were inspired by the excavations to put forward theories of their own.

The general consensus among skeptics is that the Money Pit is actually a natural sinkhole.
 - RationalWiki: Oak Island Money Pit

Att dubbelkolla saker är på det hela att rekommendera. Engelska Wikipedia: Oak Island är oerhört mycket bättre än den usla svenska, men så lång att de kritiska bitarna drunknar i alla funderingar om piratskatter, Marie Antoinettes juveler, Shakespeare-manuskript osv.

Artikeln från 1965 antyder att Oak Island då var ett sorts pyramidspel där folk försökte tjäna pengar på folk som försökte tjäna pengar på folk som (...) försökte hitta skatten. Idag är det en turistattraktion där man försöker tjäna pengar på folk som begapar ett tänkt mysterium.

Se även Faktoider: Historiskt fusk i Amerika som jag skrev innan jag fick idén att granska Oak Island ur en skeptisk synvinkel.

Inga kommentarer: