2016-05-11

Miljarder till kvack

Nyheten slogs upp stort häromdagen: En doldis i svenskt affärsliv donerar två miljarder till cancerforskning sedan han själv drabbats.

Vad som skrevs med betydligt mindre bokstäver var vilken sorts forskning som ska stimuleras:
– Jag vill lyckas med att få till en ny syn på cancerbehandlingen i Sverige, där man blir öppnare för alternativa behandlingsformer. Jag säger inte att den ena formen är bättre än den andra, men för att ha en ett genomslag och nå framgång, måste vi öppna upp vårt synsätt.
 - Finansdoldis donerar två miljarder till cancerforskning, Svenska Dagbladet, 10 maj 2016

Man hade kunnat tro att kritiska medier skulle bli mer nyfikna när kvacksalveri antyds. För att inte tala om konspirationsteorin om Big Pharma: den tänkta oheliga allians av läkemedelsföretag som aktivt samarbetar för att hålla oss sjuka och inkomstbringande, och samtidigt ser till att hålla varje verkligt effektivt läkemedel borta från marknaden.
Bengt Sjöberg menar att en stor del av forskningen finansieras av de stora läkemedelsföretagen. Något som påverkar forskningen. Han vill bryta upp det.
– De har ett intresse, det är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det styr den befintliga forskningen, och det värsta som kunde hända för dem är att någon hittar ett naturläkemedel som kan bota cancer.
Han vill därför öppna upp för forskning kring icke-konventionella metoder som kan ge snabbare resultat.
– Jag vill ha en forskning som utgår från patientens intresse, och inte läkemedelföretagens intressen.
 - Doldis skänker två miljarder till forskning, Expressen, 10 maj 2016

Det ska bli mycket intressant att se exakt vilken forskning, eller måhända "forskning", som Sjöbergstiftelsen kommer att stödja.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Det är väl ändå Kungl. Vetenskapsakademien som skall besluta eller rekommendera vad Sjöbergstiftelsen skall stödja, så det behöver ju inte bli dåligt. Annars är det ju fel att läkemedelsföretag inte skulle kunna tjäna pengar på naturligt förekommande substanser, så länge ett företag kan visa vilken effekt ett specifikt ämne har så kan de ju få patentskydd.

Anonym sa...

Bota cancer är så tjugonde århundradet. Eftersom åldrande är den största riskfaktorn för inte bara cancer, utan också t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar samt demenssjukdomar är det mer kostnadseffektivt att bota åldrandet. Det finns det redan företag som försöker göra (Samumed, Elysium Health, m.m.).

För att vara allvarlig, undrar jag som lekman om de stora läkemedelsföretagen verkligen styr forskningen så mycket? En vanlig kritik mot dem är att stora läkemedelsföretag inte är speciellt bra på just forskning. Det de gör är att köpa upp små företag som har lovande produkter och kanske åker snålskjuts på universitetsforskning.

Med risk för att sväva ut, bland mindre läkemedelsföretag kan det i sammanhanget vara kul att uppmärksamma de brittiska företagen som utforskar om naturligt cannabis kan innehålla ämnen verksamma mot just cancer. Ämnen som sedan kan isoleras (för även om det finns en eller två kemikalier i cannabis som är verksam mot en eller flera tumörsjukdomar, finns det naturligtvis ingen anledning till att utsätta patienter för de hundratals ämnen som finns i cannabisrök). Min källa är i och för sig denna podcast https://theleagueofnerds.co.uk/2015/07/12/085-cancer-cures-and-cannabis/.