2015-01-30

Skarvtroll på väg

På E4 norr om Gävle har det skett många olyckor genom åren, speciellt vid Skarvberget. När vi undersökte saken närmare stötte vi på berättelser om vättar, tomtar, troll och väsen.
 - Vättar anklagas för mystiska olyckor på E4, Arbetarbladet 30 januari 2015

I artikeln nämns den omtalade isländska seden att åtminstone ibland ta hänsyn till påstådda förekomster av huldufólki∂, "huldrafolket". På denna blogg tog jag upp ett exempel jag hittade från Reykjavik (Alvvägs). En intressant omständighet med den "alvstenen" är att uppfattningen om dess betydelse för det osynliga småfolket inte är i närheten så gammal som man nog förväntar och tänker sig: "Stenen fanns upptagen i lokala förteckningar sedan 1918, men det dröjde ytterligare många år innan det fanns belägg för att stenen kopplats ihop med folktro."

Månne något liknande pågår vid Skarvberget? Är uppfattningen om tomtar, troll och vittra (begreppen är utbytbara, det finns inget linneanskt system för övernaturliga väsen) kanske inte ens är så gammal som vägen?
På sajter och diskussionsforum på internet talas det i stället om vittra, ett folk som likt vättarna bor under marken, i stenblock eller i gamla träd. Motorvägen norr om Gävle ogillas av vittrorna. Därav alla olyckor.
Jag har inte hittat de sajter och diskussionsforum där vittra på E4 diskuteras, vare sig beträffande sträckan vid Skarvberget eller någon annanstans.

Det finns naturligtvis långt enklare och troligare förklaringar av olycksfrekvensen på vägavsnittet ifråga, som också nämns av Trafikverket (kontaktpersonen där verkar förbluffad över frågan, vilket indikerar att hon inte fått den förut). Tack och lov verkar få som har något att säga till om ha mycket till övers för tomtefolket, hur många de nu är. Måhända tidningen gjort en större grej av den tacksamt skojiga nyheten än vad den egentligen är värd?
Däremot kan man tänka sig ett scenario där tomtar & troll, eller åtminstone deras företrädare (en inte oviktig skillnad), ges faktiskt inflytande i vägunderhåll, samhällsplanering och politik i stort. Det är faktiskt obehagligt lätt att tänka sig.

Inga kommentarer: