2015-01-20

Den romerska varginnan

För du minns, förmodar jag, när Cotta och Torquatus var konsuler, att många byggnader på Capitolium  träffades av blixtar, när bilderna på de odödliga gudarna flyttades och statyer av forntidens män vräktes omkull, och bronstavlorna där lagarna stod skrivna smältes. Till och med Romulus, som grundade denna stad, träffades, du minns nog att han stod staty på Capitolium, en förgylld staty, ett litet diande barn som klängde sig fast vid vargens spenar.
- Cicero, tredje talet mot Catilina (63 f.Kr.)

Enligt sägnen kastades Romulus och Remus i Tibern av en ondsint släkting. De hittades av en varghona som tog hand om dem, innan de så småningom hittades av en herde som gav dem en mänsklig familj. Scenen med den kapitolinska (= på kullen Capitolium) varginnan var ett tacksamt motiv, flera antika källor berättar om statyer på olika platser. Den idag överlägset mest berömda antogs länge vara just den som Cicero nämner, och på en av vargens tassar lär det finnas en skada som korrelerar med blixtnedslaget.

Att pojkarna och vargen ar olika gamla stod tidigt klart. På 1700-talet daterades de förra till renässansen, den senare till 500-talet f.Kr., utförd av någon känd eller okänd etruskisk mästare. Denna datering har blivit märkvärdigt långlivad; det är än idag inte svårt att hitta uppgiften. Det trots att den tidigt ifrågasattes. På 1800-talet hävdade flera experter att den nog var medeltida. Dessa dateringar lär, enligt uppgift, ha glömts bort framåt 1900-talet.

Statyn renoverades 2006. Konsthistorikern som satts på jobbet fann att vargen var gjuten i ett stycke medelst den så kallade cire perdue-metoden (förlorat vax). Tekniken var visserligen känd av etruskerna men användes inte för statyer av denna sort; sådana sattes ihop av flera delar som gjöts separat. Däremot användes metoden desto flitigare under medeltiden. Skadan på tassen kan tillskrivas ett gjutfel snarare än ett antikt blixtnedslag.

Eftersom det fanns tillräckligt med organiskt material kvar (vax antar jag) för att göra en kol 14-datering, gjordes en sådan.
Using accelerator mass spectrometry, the researchers extracted, analyzed and radiocarbon dated organic samples from the casting process. The results revealed with an accuracy by 95,4 percent that the sculpture was crafted between the 11th and 12th century AD.
 - Rome Icon Actually Younger Than the City, Discovery News, 25 juni 2012

Wikipedia: Capitoline Wolf

1 kommentar:

O.J.S sa...

Den här bilden återfinns också på fotbollslagets AS Romas märke.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b2/AS_Roma_logo_(1997).svg/789px-AS_Roma_logo_(1997).svg.png