2015-01-11

Inga körkort för ryska transor?

Nyheten började spridas häromdagen. Är den sann?
Ryssland ska införa en ny rysk lag som är tillför att stävja landets höga siffror för trafikolyckor. Därför vill president Vladimir Putins regering att ryssar med "mentala störningar" ska förbjudas få ha körkort – däribland transpersoner.
- Aftonbladet
Ryssland förbjuder personer med psykiska sjukdomar från att köra bil. Till dessa räknar man bland annat transsexuella.
- Metro
On December 29, the Russian government reportedly adopted an updated list of medical contraindications to driving which includes “personality disorders” as listed by the International Classification of Diseases Number 10 (ICD-10) including being transgender, bigender, asexual, and cross dressing. [The resolution] may prohibit those who have been diagnosed as transgender by a mental health professional from obtaining a driver’s license.
- Human Rights First
A new Russian law supposedly aimed at curbing the country’s high rates of traffic accidents effectively bans transgender people from obtaining driver’s licenses.
- Time

Markeringarna av problem-ord är mina: med "reportedly", "supposedly" m.fl. signalerar skribenten att påståendena är obekräftade. Vilket är lätt att missa, för såväl läsare som mången examinerad journalist, men ändå väldigt mycket bättre än att bara köra på.

Jag har ännu inte sett nyheten tas upp i ryska medier.

Nyheten ifrågasätts i en tidning som jag inte tror att jag länkat till tidigare. Nu är Lindgren förvisso inte den mest omdömesgille betraktaren, snarare tvärtom; han är en inbiten försvarare av Sovjet/Ryssland och dess store ledare — in. Men även gravt synskadade hönor med obefintligt omdöme hittar understundom ett och annat korn.
Går man till själva lagtexten som förteckningen är bihang till finns inget som säger att personer med en viss sjukdom inte ska ha rätt till körkort. Tvärtom sägs uttryckligen i lagen att den som inte har medicinska hinder att framför fordon också får ta körkort.
Som jag uppfattar lagen måste en medicinsk undersökning i varje enskilt fall som berörs av listan avgöra om sjukdomen (tillståndet) utesluter körkort, ev med begränsningar eller inte alls. Däremot kan inte sjukdomar utanför listan åberopas.
- Stefan Lindgren, Ryska transsexuellas körkort, 8 dagar 9 januari 2015


Här är resolutionen som PDF, på ryska regeringens hemsida: Nr 1604. Denna lista skulle alltså, enligt Lindgren, inte vara rysk utan internationell.

Den som kan ryskan och juridiken, och är någorlunda omdömesgill i övrigt, får gärna höra av sig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Punkt 5 på sidan 2 hänvisar till en samling av diagnoser som bland annat omfattar"Gender identity disorders" och "Disorders of sexual preference" enligt WHO:s klassificering i ICD-10. Så jo tyvärr är det inte någon skröna eller faktoid.

Anonym sa...

Hej! Ordet "transa" brukar anses som djupt stötande för den mycket utsatta grupp som det avser. Det vore fint om du kunde ändra rubriken!

Hexmaster sa...

Hej! Som i transa.nu? Rubriken är bra som den är.

Joakim E sa...

Om jag tillhörde den berörda gruppen skulle jag ta mer illa upp av Aftonbladets rubriksättning, där man antyder att alltihop går ut på att man attraheras av fiskleverolja eller dylikt.