2015-01-04

20000 gånger priset

"Världscolumbiska utställningen" eller World's Columbian Exposition var det officiella namnet på det som ytterst få kallade något annat än världsutställningen i Chicago. Som synes gjorde man en stor sak av 401-årsminnet. Ceremonier klämdes in hösten 1892 men själva öppnandet ägde inte rum förrän våren därpå. (Inte för att det var första gången sådant hänt, eller sista. Som när den stora Göteborgsutställningen 1923 firade 302-årsminnet av stadsprivilegierna.)

Myntet på bilden har en speciell historia.

Här en annons från februari 1893. Idén var att prägla ett halvdollarmynt (vars värde var reellt, med 90 % silver) och sälja det för en dollar. Upprepas fem miljoner gånger. En firma, känd för bl.a. skrivmaskiner och gevär, föregick med gott exempel och köpte den första halvdollarn för hela tiotusen dollar. Bara 4 999 999 kvar.
Realizing that every patriotic American will want one or more of these coins ...
Man fick inte ens sålt tiondelen av mynten för den efterfrågade dollarn. Av återstoden gick hälften tillbaka till smältverket, hälften ut att cirkulera som just halvdollarmynt. Om 400 000 sålda var alldeles för få för bli en god affär 1893 så var det alldeles för många för att bli en god affär 2014. Myntet på bilden hittades på Ebay, där det i skrivande stund bjuds ut för $40; men så är det också "uncirculated".

Inga kommentarer: