2015-01-19

Lördagsfråga 343: Storbritannien bombas

  1. Också en zeppelinare: Inte någon medlem av ätten från Zepelin eller något luftfartyg (som förresten är en officiell term, jfr Transportstyrelsen) men väl Graf Zeppelin, ett av de två hangarfartyg som nästan fick tjänstgöra under Tredje rikets flagg; läs mer om deras märkliga historia på WP: Graf Zeppelin-class aircraft carrier.
  2. George Vancouver, som staden fått namn efter, står staty i sin födelsestad King's Lynn, Norfolk.
  3. "The Mo Sheringham Museum" i Sheringham, Norfolk.
  4. Yarmouth, eller Great Yarmouth som Norfolks berömda badort egentligen heter, har en gammal nöjeshistoria med tillhörande attraktioner som pariserhjul och flume ride.
När Louis Blériot 1909 flög över den engelska kanalen upphävde han delvis landets ö-status; det räckte inte längre med att härska över vågorna. Idag är det prick 100 år sedan detta underströks. Två zeppelinare fällde bomber över King's Lynn, Sheringham och Great Yarmouth. Det faktiska resultatet (fyra dödade, begränsade materiella skador) stod inte i proportion till insatsen, men som så ofta i sammanhanget var det inte det som var poängen.

Frågan besvarades, lämpligt nog, av Ferdinand von Z.

Liksom i senare fall kan man fråga sig om bombningarna inte motverkade sitt syfte genom att göra de bombade civilbefolkningarna än mer motiverade att kämpa emot. Läxan hade tyvärr glömts när det var dags för Dresden m.m.

Inga kommentarer: