2015-01-09

Kochs stora upptäckt

Robert Koch (1843-1910) är en av den medicinska vetenskapens största. Han gjorde flera stora upptäckter och ännu många fler små förbättringar av en disciplin som under hans tid hade börjat röra på sig ordentligt. Han beskrev organismerna som ger oss mjältbrand och kolera, och när han 1905 fick nobelpriset var det framför allt för att 1882 ha upptäckt och beskrivit M. tuberculosis, den bakterie som ger tuberkulos.

Idag får tuberkulos inga rubriker; det är inte precis någon ebola, AIDS eller pest. Är det någon utanför facket som har någon särskild bild av sjukan, mer än diffusa bilder av sanatorier? Kanske man läst Bergtagen? Men det är bara ett par generationer sedan den var ett av mänsklighetens svåraste plågoris (Familjeboken 1892). Som en jämförelse var dödligheten i Stockholm i början av 1870-talet sådan, att det idag skulle motsvara över 5000 dödsfall om året; inte som en epidemi utan vardag, år efter år.

Att ha bidragit till att förhindra en sådan farsot, det är värt ett rejält kvantum pris och hyllningar. Vad ska man då säga om den dödsannons han fem år senare fick i en svensk tidning? Detta är hela annonsen:
Tuberkulin eller "Kochs lymfa" presenterades för världen 1890. Det presenterades som ett läkemedel mot tuberkulos, den definitiva boten mot den stora plågan. Det väckte ett gigantiskt gensvar. Receptet var visserligen hemligt men när det gällde en sådan kur var det just inget problem.
Allt som är säkert är att det är dyrt och att tillverkningsprocessen är både känslig och komplicerad, vilket kan bidra till doktorns ovillighet att avslöja hemligheten. Om framställningen kräver så stor skicklighet som sägs så vore det förvisso riskabelt att överlåta den till mindre skickliga och erfarna personer.
- Chicago Tribune, 3 december 1890

Dr Koch och hans underbara upptäckt (1890), översatt från tyskan av dr Heinrich Albert

Ett tag gick det riktigt, riktigt bra. Sedan gick det mindre bra. Sedan inte alls.
For about three months there was an international celebration, but it turned out that tuberculin was useless as a treatment. It also came to light that Koch had a substantial financial interest in the manufacture and use of the product.
- Harvard University: Robert Koch

Inte för att tuberkulinet var värdelöst, det används än idag när man ska ställa diagnosen. Men det torde inte ha lindrat bitterheten hos de besvikna.

Jag har inte studerat denna historia närmare men vet redan att den är fascinerande, på flera sätt.

Inga kommentarer: