2015-01-29

Politik och vetenskap

Tro och vetenskap är, trots allt som sagts, inte den konflikt som har störst betydelse för oss; inte i västvärlden idag. Den stora konflikten är den mellan politik och vetenskap.

Det gäller inte bara när politiker arbetar för förvillade men viktiga väljargrupper, som när miljöpartister är antroposofer eller går deras ärenden ändå, eller kristdemokraterna ideligen tar hänsyn till kreationism och abortmotstånd. De exemplen är välkända för den som är insatt i den skeptiska debatten, och mestadels lika tydliga som när en SD-politiker tar upp vilken fråga som helst som har minsta bäring på invandring. (Marxismens irrläror behöver man tack och lov sällan ta någon ställning till numer, åtminstone inte i outspädd form.)

Det är desto lurigare när annars någorlunda pålitliga personer sätter sin politik före vetandet. Utan att vara något fan av folkpartiet (jag är oerhört ointresserad av politik, mer så än jag kan motivera) så är det ändå ett parti som ligger väl till när det gäller vetenskaplighet. Jämför t.ex. VoF:s partienkäter om GMO resp. alternativmedicin där Fp svarar föredömligt.

Men det är en sak att hålla sig till god vetenskap i frågor där man ändå håller med, eller där man inte har något politiskt kapital investerat. Vad gör man när vetenskapen är dum och kommer till fel slutsatser?
Björklund får, återigen, kritik av Vetenskapsrådet för att fortsätta hävda att tidigare betygsättning av barn skulle ge bättre kunskapsinlärning. Men han ger sig inte.

Det är Vetenskapsrådets högt utbildade medlemmar – professorer i pedagogik bland annat – som har fixa idéer, inte han.

Att Vetenskapsrådets pågående forskningsprojekt kring skolan har gått igenom 6000 (!) artiklar i utbildningsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga databaser och studerat ett 40-tal avhandlingar och inte hittat ETT STÖD I EN ENDA AV DEM för att tidig betygsättning är rätt väg att gå, viftar Björklund bort.

Att de tvärtom visar att tidiga betyg påverkar speciellt lågpresterande elever NEGATIVT, viftar den tidigare utbildningsministern också bort.
- Susanne Sjöstedt, Varifrån kommer allt detta vetenskapsförakt?, Allehanda.se (Tidningen Ångermanland) den 28 januari 2015

Den förträffliga ledaren ska läsas i sin helhet. Men för att understryka vilket tankegift politiken är: Givetvis är det den tvepolitiska tidningens S-märkta ledarredaktionen som kritiserar Björklund. Om samma drapa levererats på den liberala ledarplatsen så hade vi levt i en aningen bättre värld än vi gör nu.

5 kommentarer:

Kurt sa...

Fast just i detta fall så kritiserar ju faktiskt DN:s ledarsida Björklund, fast de kritiserar honom inte direkt för hans vetenskapsförakt, som de borde göra (och de vågade inte kritisera honom förrän efter valet!)!

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-betygsstrid-for-mycket/

Anonym sa...

http://www.uvell.se/2015/01/27/lita-inte-p%C3%A5-pre-fixet-kunglig-25233398

Rursus sa...

Om marxismen är en "irrlära" som du tycker, då är det alltså en religionsgren som avviker från den "sanna" religionen. Vilken är den "sanna" religionen i så fall? Vad mig anbelangar så är marxism en ekonomisk teori med stort anseende, en sociologisk teori med visst anseende, och en politisk teori som skapades i Marx'.

Christian sa...

Även Sydsvenskan kritiserar Björklund i dagens (31/1) utgåva.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet sa...

I bland kan det inom politiken finnas ett dolt ekonomiskt intresse eller ett maktintresse att gå emot vetenskapen. I partierna kan det även ligga en djupt rotad uppfattning som cementerats genom åren och som inte är öppet för vad vetenskapen levererar. Prestige kan ligga bakom att folk inom politiken inte vill ändra uppfattning med bättre vetande också. En vetenskapligt lag människa med hög intelligens och hög moral kan dessutom ha svårt att få sin röst hörd i ett politiskt parti där oftast inte intelligens är ett krav för medverkan, snarare tyvärr motsatsen.