2014-10-13

Lördagsfråga 329: Roger Dean

  1. Detalj ur Roger Dean-landskap med svävande klippor. Vet inte hur originalet kom till men denna tavla återfinns på en del album med Rick Wakeman, f.d. Yes.
  2. Terrorpods (1987). Psygnosis hade såväl logga som ett flertal omslag signerade Dean, och även grafiken i övrigt kan ha inspirerats av densamme. Psygnosis hade nog rekord i snygga förpackningar.
  3. Kristen metal från Sollentuna: Veni Domine, Material Sanctuary (1994). Vet inte om Deans konstverk à la Apornas planet på omslaget återanvänts från något annat sammanhang.
  4. Pandoras svävande berg i James Camerons Avatar (2009).
Att den sistnämnda inte hör hit anade Matre. Att så verkligen är fallet har vi en domares ord på. Roger Dean hävdade nämligen att hans konst inspirerat Camerons miljardfilm och gick till domstol, ett åtal som ogillades häromveckan: James Cameron Wins 'Avatar' Idea Theft Lawsuit Against Artist, Hollywoord reporter 17 september 2014.


Inga kommentarer: