2014-10-08

Explore, Dream, Discover: Mark Twain, citatmagnet

- Hur många smarta, roliga, elaka, finurliga och tänkvärda citat finns det egentligen av Mark Twain?
- Hur många vill du ha?

Få personer tillskrivs så många citat som Mark Twain. Det beror delvis på att han verkligen producerat en mängd smarta, roliga, elaka, finurliga och tänkvärda oneliners. Men framför allt beror det på att det är så han uppfattas, framför allt i USA där han är i än mer levande minne än här i gamla världen, och att varje citat som man tycker passar honom också tillskrivs honom.

Standardmotfråga: Spelar det någon roll vem som verkligen skrev eller sade ett visst citat?

Standardsvar: Javisst! Annars skulle ju inte kändisnamn och porträtt vara så viktiga, nättopp obligatoriska, när det gäller att få viral spridning (jfr resultatet ovan av den enkla bildgooglingen "mark twain quote"). Folk föredrar citat tillskrivna kändisar framför citat tillskrivna okändisar; redan anonyma citat är tydligen att föredra framför de senare.

Utöver Wikiquote: Mark Twain finns den specialiserade sajten www.twainquotes.com. Där finns stora mängder texter, artiklar och annat material, där den hågade kan leta efter såväl belägg som nya smarta, roliga osv. citat.

Här är tjugo fina citat som lär tillskrivas Samuel L. Clemens. En del har han veterligen aldrig använt, andra har han använt men som citat, uppenbart medveten om att de myntades av andra förmågor.
 1. "I wrote a long letter because I didn't have time to write a short one."
 2. "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."
 3. "I am not an American. I am the American."
 4. "Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first."
 5. "Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter."
 6. "It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt."
 7. "The secret of getting ahead is getting started."
 8. "I have never let my schooling interfere with my education."
 9. "It's not the size of the dog that's in the fight, but the size of the fight that's in the dog."
 10. "Golf is a good walk spoiled."
 11. "The coldest winter I ever saw was the summer I spent in San Francisco."
 12. "Whiskey is for drinking; water is for fighting over."
 13. "When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years."
 14. "Be careful of reading medical magazines; you might die of a misprint."
 15. "Never pick a fight with someone who buys his ink by the barrel."
 16. "Denial is not just a river in Egypt."
 17. "You should never trust a man who has only one way to spell a word."
 18. "A lie can travel halfway around the world while the truth is still putting on its shoes."
 19. "A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining and wants it back the minute it begins to rain."
 20. "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."
Se även Cindy Lovell, That's what he said, Huffington Post 18 november 2013.

Se även bloggposterna Coco Chanel, citatmagnet och Martin Luther King, citatmagnet. Liksom givetvis Faktoider.nu: Citat.

Inga kommentarer: