2014-10-28

ASPR: Parapsykologi nära döden

Har du varit med om någonting exceptionellt i parapsykologisk väg? Har du haft en nära döden-upplevelse, en NDU? Då är ASPR, amerikanska sällskapet för parapyskologisk forskning, intresserat av din berättelse. De är faktiskt intresserade även om du inte upplevt något särskilt: "all responses are important" (vilket låter som en ovanlig form av parapsykologisk forskning). Svaren skickas till William Roll, State University of West Georgia.

I senaste numret av Fortean Times redogör Guy Lyon Playfair för ASPR:s historia. Föreningen grundades 1885 (1884 enl. WP?) och fick en energisk start. Sedan följde några år av kräftgång. Ledningen blev så betuttad i det föregivna mediet Margery att man inte bara satte stopp för varje ifrågasättande av henne (något som förekom även bland öppensinnade), utan lade ner all verksamhet som inte utgjordes av Margery-prisande.

Ektoplasma ur örat: Margery i aktion.

Några tröttnade och bildade en utbrytargrupp; under några år såg de sig som det egentliga ASPR. Sedan Margery dött (och inte kommit tillbaka, kan tilläggas) återgick verksamheterna till det (para)normala. Tiden fram till 1980-talet beskrivs som en andra höjdpunkt i föreningens historia då mycket forskning, enligt uppgift, ska ha gjorts.

Det kan påpekas att Playfair tror på parapsykologi. Men även en skeptiker, som är aldrig så lite lagd åt det historiska hållet, kan finna det vara under all kritik att en samling med över tiotusen böcker, brev, filmer, ljudinspelningar med mycket mer - mycket gammalt, mycket säkert värdefullt på flera sätt - står oanvänd, otillgänglig och måhända i allt sämre skick.
For the past 20 years or so, information on the Society’s current activities has been hard to come by. My own request for it was not answered or acknowledged. There have been no Journal or Proceedings since 2004, although the ASPR website remains, inviting those with personal experiences to report to send them to William Roll (although he died in January 2012). Veteran parapsychologist George Hansen estimated in 2007 after a trawl through the society’s tax returns, that membership had fallen from 591 in 1988 to just 23 in 2005. He also noted that its current executive director still enjoys a six-figure salary.
- Guy Lyon Playfair, "An American institution in low spirits", Fortean Times #320

Just det: William G. Roll, han som tar emot rapporter om NDU:er med mera, avled 2012. En illa uppdaterad hemsida blir ett stycke passande ironisk galghumor.

Hur en förening utan medlemmar eller verksamhet ändå kan avlöna sin ordförande så frikostigt är en öppen fråga.

Under sina flitigare perioder fick den en hel del stöd från olika håll. Som till exempel Chester Carlson; mannen som uppfann kopieringsapparaten var även mycket intresserad av parapsykologi och donerade miljoner (i dåtida dollar) till olika verksamheter. Bland annat köpte han huset på 73:e gatan i New York som ASPR fortfarande använder.

Parapsykologer och deras anhängare gnäller ständigt över hur lite medel de får för att bedriva sin så kallade forskning. Men här och var finns det uppenbarligen pengar.


Se även:
Michael Prescotts blogg: Decline and fall, 19 oktober 2014.
The Paranormal Trickster Blog: A Salary in Parapsychology: Patrice Keane (ASPR), 13 augusti 2007

Inga kommentarer: