2014-10-17

De man inte får kritisera

Ännu ett sånt där citat som cirkulerar: "För att ta reda på vilka som styr över dig behöver du bara ta reda på vilka du inte får kritisera." Som regel är det illustrerat som ovan, där den förtryckande handens juvelbesatta ring är ytterligare en ledtråd. En del gör det ännu tydligare genom att rita in en judestjärna på ärmen. För även om man skulle kunna tolka det på flera sätt så är det så citatet används: När antisemitism bemöts med kritik är det belägg för att det är judarna som egentligen styr världen.

Men citatet är inte Voltaires. Så här såg det ut i original:
To determine the true rulers of any society, all you must do is ask yourself this question: Who is it that I am not permitted to criticize?
- Kevin Alfred Strom, "All America Must Know The Terror That is Upon Us", National Vanguard 14 augusti 1993

Det enklaste sättet att presentera Strom och tidningen på är att fortsätta citera:
We all know who it is that we are not permitted to criticize. We all know who it is that it is a sin to criticize. Sodomy is no longer a sin in America. Treason, and burning and spitting and urinating on the American flag is no longer a sin in America. Gross desecration of Catholic or Protestant religious symbols is no longer a sin in America. Cop-killing is no longer a sin in America - it is celebrated in rap "music." The degradation of beautiful young girls in disgusting pornography is no longer a sin in America. The killing by the multiple millions of the next generation in the womb is no longer a sin in America. But anti-semitism is the ultimate sin in America.

Här är förresten en brittisk teckning från ca 1912 som kritiserar barnarbete.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Grrr! "De man inte får kritisera"? Det får man visst!

Anonym sa...

Det är skillnad på att kritisera, och att anklaga folk för saker, som inte är mänskligt möjligt. Det senare är precis, vad antisemiter gör.