2014-09-30

Trillingnöt, Pommac och annan reklam

Carlsberg Sverige kommer att fortsätta och sälja Pommac. Det starka folkliga stöd som konsumenterna har visat varumärket under de senaste veckorna och som inte minst manifesterats i en "räddapommac-sajt" som samlat nära 50 000 namnupprop - har visat vilken plats Pommac har i svenska folkets hjärta. Därför ändras beslutet att endast sälja Pommac under vissa storhelger och högtider.
- Vi har lyssnat på konsumenterna och vad vi förstår av det engagemang som visats Pommac verkar det finnas en framtid för det klassiska varumärket. Detta förutsätter dock att våra kunder inom svensk handel tar in varumärket i sina butiker och ger Pommac den plats som de svenska konsumenterna gärna ser att den ska ha. Som stor leverantör har vi ett ansvar gentemot konsumenterna och är villiga att ändra ett beslut när vi ser att vi får ett brett stöd från svenska folket, säger Paul Bergqvist, ny VD i Carlsberg Sverige.
- Pommac lever vidare, Carlsberg Sverige 11 november 2004

50 000 namn, och det innan vi hamnade på Facebook. Hur hade "Rädda Pommac"-uppropet sett ut idag? Kanske som trillingsnöts-kampanjen?

Annorlunda uttryckt: Trillingnöten kommer att finnas kvar i lådan även julen 2015. Det är vad som kommer att hända.

Inga kommentarer: