2014-09-14

Finansiell elitlicens: Ingenting för 40 000:-

Hans Jensevik från Svensk kommunrating med FEL-diplom hos Kristinehamn, Timrå, Kungälv och Skurup

Vill du få uppmärksamhet? Det finns en marknad även för sådant. I dess minst tillkrånglade form kallas produkten reklam, ifall företeelsen är bekant. I lite försåtligare form kan den kallas PR och levereras på sätt som inte retar våra trubbade reklam-nerver lika mycket.

En annan sorts förtäckt reklam kallas vanity awards, "fåfänge-utmärkelser". De utgörs av priser och utmärkelser som mottagaren betalar för. Det normala förfarandet för sådant är ju annars att X helt på egen hand bestämmer sig för att ge Y priset Z, där Z utöver diplom kan innebära penningsummor och annat värdefullt, som Y får enbart för att Y varit så bra på vad det än är X vill lyfta upp. Den motprestation som förväntas av Y är ringa, ofta praktiskt taget obefintlig: ta emot priset i glatt och välklätt skick, hålla ett tal.

När X inte ger bort utan tvärtom säljer utmärkelser så ska det se ut precis som vanligt. Eftersom det även ligger i Y:s intresse att framställa det hela som en vanlig prisutdelning så brukar det inte vara svårt. Ceremoni arrangeras, glada bilder tas, pressmeddelanden kablas ut.

Jag vet inte hur många vanity awards det finns i Sverige men förmodar att de flesta finns i det privata näringslivet. Det är ovanligare och betydligt intressantare när skattemedel går till luft-diplomen. Det exempel jag hittat heter Finansiell elitlicens och säljs av företaget Svensk kommunrating AB.


Svensk KommunRating: Produktblad beskriver tjänsterna

På hemsidan är de åtminstone befriande uppriktiga med vad det hela gäller: Det är en tjänst som man köper.
Priset är 40 000 kr exkl moms för att få använda den Finansiella Elitlicensens alla möjligheter under det år kommunen är innehavare.
Om man tar nyhetstexterna från kommunerna som återges i bild ovan så framgår detta ingenstans.
När Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälv och mottagare på bilden, tillfrågades om nyttan med "licensen" uppgav han att det viktiga är den goda ekonomin, men att "utmärkelsen" åtminstone är "viktig i kontakter med företag som vill investera för dom får en signal att vi har ok ekonomi och möjlighet att investera i t ex infrastruktur". Huruvida ett papper, som formulerar ett omdöme som redan finns i kommunens årsredovisning för den siffersinnade, var värt kostnaden svarade han inte på.

Kan tillägga att Svensk KommunRating regelbundet försöker att få fler kommuner att nappa på deras affärsidé. Hittills verkar det ha gått sådär.


Här har ni fem kommuner som är beredda att lägga upp 40 000:- plus moms för en värdelös "licens". Vad säger det om deras sinne för ekonomi?

Det angivna priset verkar dock inte inkludera precis allting. Jag vet inte vad de andra kommunerna faktiskt gett för sina "licenser", men i Vimmerby blev det extra pinsamt när det uppdagades hur dåliga man var på det man ville visa att man var så bra på: Att hålla ordning på pengarna.
I början av juni mottog kommunen utmärkelsen Elitlicens av företaget Svensk kommunrating, ett objektivt företag som jobbar med att analysera kommuners ekonomi.
Efter ett längre förbättringsarbete under 2012 och 2013 med företaget som stöd kunde man den 4 juni visa upp elitlicensen - betyget för en bra ekonomi.
Kostnaden för att anlita företaget var dock inget man ville tala alltför mycket om.
[...]
– Det rör sig om en rätt stor summa, runt 700 000 kronor. Det finns andra revisionsbyråer som kunnat göra ett precis lika bra arbete, men till ett lägre pris, säger Ivar Svensson.
- Kommunen missade att göra upphandling, Vimmerby Tidning 28 augusti 2013

En "fåfänge-utmärkelse" jag tidigare skrivit om är ett internationellt pris från Tyskland i designbranschen: red dot - Priser med priser.


Inga kommentarer: