2014-09-07

Källa: Nordkoreansk vänskapsförening

Trots att dess medlemmar döms ut som naiva av Nordkoreaexperter, och deras bild av landet anses gå på tvärs mot vad internationella organisationer och bedömare rapporterar därifrån, vinner vänorganisationen nya anhängare varje dag.
- Johan Nylander (TT), Västerlänningar som älskar Nordkorea, DN 1 september 2014

Elementär källkritik: Eftersom det bara är Korean Friendship Association som vet hur många medlemmar de har och får så måste uppgiften om den daglig tillströmningen komma från dem.

Inga kommentarer: