2014-09-21

VoF och faktoider

Efter valet, och på grund av resultatet, lär uttrycket lame duck ha fått en blomstring (på engelska, ett språk som folk fortfarande inte har tröttnat på att nyttja oöversatt). Uttrycket avser någon som är mer eller mindre satt ur spel, och praktiskt taget undantagslöst i politiska sammanhang.

Patrik Hadenius uppmärksammar och tipsar:
Om du googlar "lam anka" hittar du till föreningen Vetenskap och folkbildnings utmärkta samling spridda missuppfattningar, så kallade faktoider. Här finns en beskrivning av vad lam anka betyder, uttryckets historia och den svenska översättningen.
- Därför har lama ankor så svårt att gå, Dagens Nyheter, 21 september 2014

En liten korrigering: Sajten faktoider.nu har ingen annan koppling till VoF än att undertecknad skapat och driver den förra och är engagerad medlem i den senare.

Faktoider.nu: Den lama ankan

Inga kommentarer: