2014-09-09

Hjolbänningar

Hjolbänningarna - På kamerajakt efter en utdöd folkspillra är en sensationell film från 1961. Den dokumenterar en ambitiös expedition som försökte att hitta de mystiska hjolbänningarna, som man länge trodde hade dött ut på 1700-talet.

Ett viktigt steg i hjolbänningsforskningen var den Sandgrenska expeditionen 1921. Den hittade inga hjolbänningar men väl spår som indikerade att de fortfarande fanns. Här är en modell som funnits på Statens ...samlingar sedan dess. Den föreställer södersidan av Hjolberget, Väst...sele. Hjolbänningar hade lagt ut stenar i en karakteristisk növring på hela tio meter.

Det finns även äldre tecken på kontakter mellan människor och hjolbänningar. Här en gammal dalamålning med en inlagd hjolbänning.

Vägen gick genom nästan ogenomträngliga skogsmarker och vidsträckta myrmarker. Någon gång stannade de upp och noterade ett lustigt träd, men annars bara vidare.

Den skygge enslingen som endast gick under namnet "Tjärbrännarn" visade sig sitta inne med mycken värdefull kunskap.

En så kallad stätta, en primitiv symbol för kraft och maktinnehav. Förmodligen är det en åldermans stätta eftersom den har så många inskrivna hjul; hjulet, solen, hjolbänningarnas enkla konsekration.

Till slut lyckades man faktiskt ... Eller, titta själva vetja.Det är för övrigt ett lustigt sammanträffande att det var just 1921 som överstelöjtnant Charles Howard-Burys expedition myntade begreppet abominable snowman om yetin. De påredletande expeditionerna kom att väcka som mest intresse under senare delen av 1950-talet och lite till.


Tipstack till Lennart H. För övrigt är Yngve Gamlin en av de roligaste svenskar som funnits.

Inga kommentarer: